Biznismeni etiket

Etiketa i slika poslovne osobe čine ne samo stil odjeće, cipela, šminke i frizura, već i redoslijed ponašanja koji pomaže u izbjegavanju grešaka u komunikaciji s poslovnim partnerima. Glavna funkcija etikete je pogodnost. Poslovni ljudi cene cjelokupnost i praktičnost , tako da sve razmišljaju od malih stvari do najopštijih pravila i time stvaraju sistem koji je blizu svakodnevnom životu.

Govorni bonton poslovne osobe

Govorni bonton poslovne osobe sadrži nekoliko osnovnih pravila:

  1. Sposobnost da slušate i pravilno razumete ideju sagovornika.
  2. Umetnost jasno, jasno i jasno objašnjava svoje misli u javnosti.
  3. Objektivna percepcija partnera, bez obzira na razlike između vas.
  4. Sposobnost izgradnje dobrih odnosa sa ljudima bez obzira na njihov čin, bilo da su gazde ili podređeni.
  5. Sposobnost pronaći zajedničke interese sa sagovornikom u procesu komunikacije.

Glavna stvar u komunikaciji sa poslovnim partnerom nije materijalna pogodnost koju ćete dobiti sa ovog sastanka: potpisan ugovor ili zaključen ugovor. Mnogo važnije od emocija i osećanja, koje možete preneti sagovorniku. Reči će biti zaboravljene na vreme, ali emocije doživljene tokom sastanka sa vama ostaju u sećanju na partnera dugo vremena i možda će to postati osnova za dalju saradnju.

Međutim, ne zaboravite da u kulturi verbalne komunikacije postoje važni indikatori koji određuju nivo obrazovanja:

  1. Vocabulary. Što je raznovrsnija i bogatija, to će biti izražajnije da ćete moći prenijeti svoju ideju, a što manje ćete obući sa razgovorima slušatelja.
  2. Izgovor. Vaš govor bi trebao biti miran i prijatan, pa ako je oslikan snažnim naglaskom, pokušajte da se što pre rešite.
  3. Vocabulary composition. Isključite sleng i opscene reči iz vašeg govora. Inače rizikujete da se pokažem ne sa najbolje strane.
  4. Stilistika govora. Glavna stvar u komunikaciji sa poslovnim partnerima je dostupnost dobrog stila govora. Rešite se riječi-paraziti i izrazi hakiniziranosti.

U savremenom svetu, glavnu ulogu u poslovanju dodeljuje se osobi firme i da li poštuje etiku i etiketu poslovne osobe, produktivnost rada i rezultati rada direktno zavise. Stoga, biznismeni širom sveta koriste glavni postulat: dobri maniri su profitabilni. Uvek je prijatno raditi sa kompanijom u kojoj se posmatra etiketa, stvarajući odgovarajuću psihološku klimu između poslovnih partnera.