Koncept i vrste radnog vremena

Svako zna da se život i rad osobe odvijaju u određenom vremenskom periodu. Rad je javna, korisna aktivnost, koja je najrazličitija. Ali rad u svakom slučaju ne bi trebalo skoro čitav život. Zbog toga su stvorene vrste radnog vremena.

Radno vreme u zakonu o radu ili u njegovoj bazi naziva se dio kalendarskog vremena. Zaposleni koji poštuje pravila, obavezan je da obavlja svoje dužnosti u organizaciji ili bilo kojem drugom preduzeću u kojem postoje unutrašnja pravila rasporeda rada.

Koje je vreme na poslu mereno?

Radno vreme zaposlenih, njegovo trajanje određuje država. Ovoga puta ovisi o tome koliko je dato stanje razvijeno. Njegovi ekonomski i politički faktori takođe utiču na vrste radnog vremena.

Radno vrijeme se meri - dan, smena i radna nedelja.

Vrste radnih sati spadaju u kategorije:

 1. Normalno radno vreme za zaposlene ne prelazi 40 sati nedeljno. Normalno trajanje je najčešća vrsta radne aktivnosti. Radnici koji rade na štetnim preduzećima imaju radni dan koji ne prelazi 36 sati nedeljno.
 2. Smanjeno trajanje je određeno za osobe mlađe od 18 godina. Za one koji studiraju u industriji. Za nastavnike i zaposlene u obrazovnim ustanovama Za osobe s invaliditetom koje imaju 1 i 2 osobe sa invaliditetom koje imaju lekarski sertifikat kojim se odobravaju da se bave radnim aktivnostima. Žene koje rade u ruralnim područjima. Takođe, vrijeme rada se smanjuje kada radite noću.
 3. Utvrđene su različite opcije za rad sa polovičnim radnim vremenom za:
  • ljudi koji zaključuju ugovor sa poslodavcem i njihova uplata zavise od rezultata;
  • trudnice (na zahtjev);
  • žene sa djecom do 14 godina starosti (dijete sa invaliditetom do 16 godina);
  • zaposleni koji se bave bolesnim osobama (članovima njihovih porodica ili bolesnom osobom po ugovoru).
 4. Vrste radnog vremena za zaposlenog utvrđenog kraćeg radnog dana ne ograničavaju njegova radnička prava. Dobija se odmor i vikend. Godišnje puno odsustvo i period smanjene radne aktivnosti su u potpunosti uključeni u dužinu službe.

Radna smena ustanovila je institucija sa radnim rasporedom smjene. Uzimaju se u obzir trajanje i izmjene radnih smjena. Na preduzećima gde je prisustvo radnika dugo na radnom mjestu potrebno je organizirati rad u smjenama. Za ovaj način rada nije moguće posmatrati trajanje svakodnevnog radnog vremena. Administracija sumira i uvodi. Druga administracija institucije primjenjuje fleksibilan radni raspored, što znači pronalazak radnika na radnom mjestu u doba pogodnom za zaposlenika (početak i kraj radnog dana). Radno vreme je striktno utvrđeno u obračunskom periodu (nedelje, radni dani, meseci itd.).

Kako meriti radni dan?

Radni dan je radnik koji radi tokom dana, ali ima ručak za jedan sat. Uspostavljanje na ručku pauza može se potpuno zatvoriti ili sekcijama (na primjer, velika pošta).

Radnik tokom radnog dana, njegova radna smjena je obavezna da ostaje na svom radnom mestu i obavlja dužnosti u skladu sa kolektivnim ili radnim ugovorom.

Radna nedelja je obično pet dana i dva dana - najčešća vrsta. Trajanje dnevne petodnevne radne nedelje utvrđuje se rasporedom smena ili propisima o radu.