Mirni nosioci - ko su oni i kako se mogu moliti?

Iako je prvi grešnik na zemlji bio žena, mnogi od pravednijeg pola postali su poštovani u pravoslavnoj veri. Možete govoriti o svojim djelima radi ljubavi prema Gospodnjem Bogu dugo vremena. Posebno mesto u pravoslavnoj crkvi zauzimaju ženski Mirni nosioci, koji se, ništa ne boje, pratili Hrista.

Mirne žene - ko je to?

Žene koje su prvi put dođoše u grob Isusa Hrista nakon subote, koji su vaskrsli, donoseći mirise i tamjan (miro) za ritualno abraziju tela, su nosioci miroroda. Sedam žena koje su spomenute u različitim spisima bile su vere Isusu Hristu do kraja i nisu pobjegli kao učenici i apostoli, ostavljajući Božjeg Sina da umre na Krstu. Pronadjivši ko su oni, miroljubnici, vredi reći da se nisu plašili da se okrenu Pontiju Pilatu, tako da je dozvolio da preuzme Isusovo telo za sahranu.

Prema postojećim legendama, rano ujutru trećeg dana, žene su došle na groblje sa pripremljenim svetom. Oni se nisu plašili čuvanja i hapšenja, pa su zato bili nagrađeni tako što su bili prvi koji su prepoznali i videli Vaskrsenje Hristovog. U početku, miroljubnici nisu verovali u ono što se desilo, jer je Isus vaskrsnut u drugom tijelu, ali kada su čuli njegov glas, ubeđeni su u čudo. Priča koja objašnjava šta to znači supruzi sa mnom, poučno je na mnogo načina. Glavni zaključak je da je ljubazno srce spremno za mnogo i čak prevladati strah i smrt.

Ženski nosioci - imena

Zapravo, evangelisti pozivaju različita imena žena, ali kao rezultat analize koju su sproveli stručnjaci i, s obzirom na Svetu tradiciju, može se identifikovati sedam pravih osoba. Ako ste zainteresovani za imena mitraljeza, sjetite se sljedećih imena: Marija Magdalena, Marija Kleopova, Salomija, Džon, Marija, Martha i Susanna. Svaka žena imala je svoju jedinstvenu životnu priču, ali su zajedno svedene na veliku ljubav prema Gospodnjem Bogu. Nema pouzdanih informacija o ostalim mirnim nosiocima.

Život miroljubivaca

Crkva predstavlja opšteprihvaćeni život sedam značajnih žena u pravoslavlju:

  1. Mary Magdalene . Pre poznanstva sa Hristom, žena je vodila grešni život, zbog čega su se sedam đavova naselila u nju. Kada ih je Spasitelj proterao, Meri se pokajao i pratio ga, služići Njega i svetim apostolima. Nastavljajući iz prisustva velikog broja referenci ovom mirnom nosiocu, možemo zaključiti da se ona izdvojila između ostalog zbog svoje vere i predanosti.
  2. John . Mnoge svetinje koje žive u miru došle su do Sina Božije nakon čuda, tako je Jovan pratio Hrista kada je iscelio sina koji je umirao. Pre toga, bila je bogata žena koja nije pratila zapovesti Gospodina.
  3. Salome . Prema crkvenim legendama, bila je ćerka svetom pravedniku Jožefu Hrapbiju. Rodila je apostole James i John.
  4. Maria Cleopova . Veruje se da je ova žena majka apostola Džejmsa Alfa i evangelista Mateja.
  5. Susanna . Pronalaženje ko su miroljubivi oni koji su oni, vredi napomenuti da sve žene ne znaju mnogo informacija, na primer, Susanna se pominje jednom u prolazu apostola Luka, u kojoj govori o tome kako je Isus putovao po gradovima za propovedanje. Susana je bila jedna od žena koje su ga pratile. Ne postoje druge informacije o tome.
  6. Marta i Marija . To su matične sestre, koji su takođe imali brata - sv. Lazara četvorodnevnog. Verovali su u Hrista i pre njegovog vaskrsenja. Crkva veruje da je Marija žena koja je na glavi Isusa sipala kilogram oštre i čistog dragocjenog svijeta, pa je tako pripremio svoje telo za sahranu.

Šta pomoću ikone "Mirna nosioca" pomaže?

Ima nekoliko ikona na kojima su predstavljene velike žene. Mogu se naći u crkvama i kupiti za kućni ikonostas. Mnogi su zainteresovani za ono za čemu se molile žene iz Mirine, pa su ikone inspiracija za žene koje se mole za podvig vjernosti, mira i ljubavi. Pre nego što se slika može tražiti oproštaj za grehe počinjene, za jačanje vere i otklanjanje postojećih iskušenja. Pomozite ikonicama da pronađete tih i pravedan život.

Žene sa miroljubivim mlađima - molitva

Pošto su velike žene za pravoslavnu crkvu stvorile podvig u ime ljubavi prema Gospodinu, njima se obraćaju molitvene poruke, kao i sveci. Molitva poniznicima je zahtev da se svete žene pitaju pred Gospodom za oslobađanje od greha i oproštaja. Oni se okreću njima da nađu ljubav prema Hristu, kao i oni sami. Redovni molitveni pozivi pomažu da se omekšava srce.

Ženski nosioci - pravoslavlje

Prema crkvenim kanonima, dan posvećen sveti ženama analogan je 8. marta. Sedmica poniznika počinje nakon Uskrsa treću nedelju, vrijedi naglasiti da riječ "sedmica" znači nedjelju. Na ovom prazniku, žene u drevnim vremenima moraju uživati ​​u zajednici, a zatim su održane vesele proslave. Sveti oci miroljubivih žena kažu da svaka žena na Zemlji dobija takvu titulu, jer ona donosi mir svojoj porodici, rodi djecu i čuva ognjište.

Ženski nosioci u savremenom svetu

Pravoslavlje glorifikuje veoma različite kvalitete žena, na primjer, predanost, žrtvovanje, ljubav, vjeru i tako dalje. Mnogi su izabrali sebi drugačiji put, fokusirajući se na druge vrednosti, na primer slavu, novac, ravnodušnost, ali postoje izuzeci. Možete pronaći mnoge priče o tome kako moderni miroljubnici veličaju Gospodina i žive pravednim životom. To uključuje sestre milosrđa, volontere, majke mnogih djece, čija ljubav nije dovoljna samo za svoju djecu, već svima kojima je to potrebno, kao i drugim ženama koje žive u korist drugih.