Molitva za ljubav određene osobe

Bog će svakako čuti molitve molitve, ali da li to radi ili ne, vaša želja zavisi od nekoliko faktora. Prvo, molitva mora biti iskrena. Vrlo često se ljudi uvjeravaju da im treba nešto, a da ih zapravo ne žele. Drugo, molitva ne može naneti štetu drugoj osobi. Ovo je posebno tačno kada se djevojke mole za ljubav određene osobe. Ne možete pitati Boga za zauzetog ili oženjenog čoveka. Dakle, samo ćete imati Božjeg gneva.

O pronalaženju ljubavi

Molitve za pronalaženje ljubavi treba čitati sa uvjerenjem da će raditi. Ovo je neka vrsta samo-hipnoze, kada se molite, vaša duša se umiruje i ispunjena je uverenjem da će vam sve biti u redu. Verujte da ćete se sresti sa ljubavlju, a uskoro će vam kucati na vrata:

"Blažena Marija,

Majka našeg Boga Isusa Hrista,

Pitam te, pogledaj u moju dušu,

Pronađi mi voljenog,

Dovedite ga meni,

Onaj koji takođe traži ljubav,

Žena moje duše,

Onaj koga volim,

I ko će me voleti do kraja današnjih dana,

Ti, ko zna patnje i misterije žena,

Pitam poniznost u ime našeg Boga. "

Ikona "Neočekivana radost"

Žene često čitaju molitvu o ljubavi prema Bogorodici, osećajući, moramo da pretpostavimo da im je lakše razumjeti i prodreti u potrebu ženskog srca u obostranom osjećaju. Molitve za brak, ljubav , isceljenje i oproštaj čitaju se pred ikonom "Neočekivana radost": "

"Izabran od svih porodica Bogorodice i Kraljice,

koja se ponekad javila nezakonitoj osobi,

u tome on prelazi sa puta bezbožnosti,

Zahvalnicno pevanje donosi Tee, Bog-wraith:

Ti, kao nemilosrdan,

od svih naših problema i greha oslobodi nas,

da pozovem Tee: Raduj se, neviđena radost vernicima koji daju. "

Religija daje ženama vrlo jasno definisanu ulogu - supruga i majke. Stoga, u molitvama djevojčica o ljubavi i braku, nema ništa sramotno. Samo uplivamo u molitve, ne smijemo zaboraviti da ima mnogo muškaraca koji traže i srodnika duše. Nemojte sjediti sa prekletim rukama i sačekajte Bog da vam pošalje suženi. Vredi malo i najviše pokušati.