Značaj nervnog sistema

Vrijednost nervnog sistema u ljudskom tijelu je ogromna. Na kraju krajeva, odgovoran je za odnos između svakog organa, sistema organa i funkcionisanja ljudskog tela. Aktivnost nervnog sistema uzrokovana je sljedećim:

 1. Uspostavljanje i uspostavljanje veze između eksternog sveta (socijalnog i ekološkog okruženja) i tela.
 2. Anatomska penetracija u svaki organ i tkivo.
 3. Koordinacija svakog metaboličkog procesa koji se odvija unutar tela.
 4. Upravljanje aktivnostima aparata i sistema organa, integrišući ih u jedan.

Značaj ljudskog nervnog sistema

Da bi se uočili unutrašnji i eksterni stimulansi, nervni sistem ima senzorne strukture u analizatorima. Ove strukture uključuju određene uređaje sposobne da saznaju informacije:

 1. Proprioceptors. Oni prikupljaju sve informacije o stanju mišića, kostiju, tkiva, zglobova, prisustva vlakana.
 2. Exteroreceptors. Nalaze se na ljudskoj koži, senzornim organima, mukoznim membranama. Da li mogu da doživljavaju iritantne faktore dobijene iz okoline.
 3. Interreceptori. Nalaze se u tkivima i unutrašnjim organima. Odgovoran za percepciju biokemijskih promena dobijenih iz vanjskog okruženja.

Glavni značaj i funkcije nervnog sistema

Važno je napomenuti da uz pomoć nervnog sistema vrši se percepcija, vrši se analiza informacija o iritantima iz vanjskog svijeta i unutrašnjih organa. Ona je takođe odgovorna za odgovor na ove iritacije.

Ljudski organizam, finoća njenog prilagođavanja promenama u okolnom svetu, ostvaruje se prvenstveno zahvaljujući interakciji humoralnih mehanizama i nervnih.

Glavne funkcije uključuju:

 1. Definicija mentalnog zdravlja i ljudskih aktivnosti, koje su osnova njegovog društvenog života.
 2. Regulisanje normalne vitalne funkcije organa, njihovih sistema, tkiva.
 3. Integracija organizma, integracija u jednu celinu.
 4. Održavanje odnosa celog organizma sa životnom sredinom. U slučaju promene uslova okoline, nervni sistem vrši prilagođavanje ovih uslova.

Kako bi se precizno shvatio važnost nervnog sistema, neophodno je razumjeti značenje i glavne funkcije centralnog nervnog sistema i periferne.

Značaj centralnog nervnog sistema

To je glavni dio nervnog sistema i ljudi i životinja. Njegova glavna funkcija je ostvarenje drugačijeg nivoa složenosti reakcija nazvanih refleksi.

Zahvaljujući aktivnostima CNS-a, mozak je u stanju svesno odražavati promjene u spoljnom svesnom svijetu. Njen značaj leži u činjenici da ona reguliše sve vrste refleksa, sposobna je da sagleda stimulacije koje dobijaju i unutrašnji organi i spoljašnji svet.

Značaj perifernog nervnog sistema

PNS povezuje CNS sa udovima i organima. Njegovi neuroni nalaze se daleko iznad centralnog nervnog sistema - kičmene moždine i mozga.

Nije zaštićeno kostima, što može dovesti do mehaničkih oštećenja ili štetnih toksina.

Zbog pravilnog funkcionisanja PNC, koordinacija kretanja tela je konzistentna. Ovaj sistem je odgovoran za svesnu kontrolu delovanja celog organizma. Odgovoran za odgovor na stresne situacije i opasnost. Povećava otkucaj srca. U slučaju uzbuđenja povećava se nivo adrenalina.

Važno je zapamtiti da uvek treba voditi računa o svom zdravlju. Na kraju krajeva, kada osoba vodi zdrav način života, pridržava se tačnog režima dana, on ne optereća svoje telo na bilo koji način i tako ostaje zdrav.