Organizovanje radnog vremena

Često je organizacija radnog vremena koja određuje produktivnost vašeg rada. Ako nemate vremena, možda nije problem da radite sporo, ali da ne postavljate prioritete ispravno.

Principi organizovanja radnog vremena

Pre svega, ispravna organizacija vremena je sposobnost da se hitni slučajevi razlikuju od ne-hitnih i važnih od nevažnih. Zasnovan je na ovim četiri kriterijuma i potrebno je izgraditi radni dan. Najoptimalnija opcija je sledeća:

  1. Pre svega, morate ispuniti sva hitna i važna pitanja, nešto što ne čeka na vrijeme.
  2. U drugom redu, stavite sve stvari koje su hitne, ali ne i važne. Iako su u hijerarhiji važnosti oni u niskoj poziciji, ako ste ih klasifikovali kao hitne, onda je potrebno da se s njima i što je pre moguće.
  3. Na trećem mestu - važne, ali ne i hitne stvari. Ne treba ih ostaviti na samom kraju radnog dana, jer u ovom trenutku, po pravilu, pažnja je već oslabljena, a verovatnoća da se napravi greška je visoka.
  4. Na poslednjem, četvrtom mestu - nebitni i ne-hitni slučajevi. Uobičajeno, oni uključuju različite vrste primenjenih radova: da rastavljaju papire, raspadaju fascikle itd. Mogu se raditi krajem radnog dana, kada nema energije za rad.

Inače, organizacija ličnog vremena može u potpunosti da se gradi na istim principima - tako da ćete uvek upravljati svim hitnim i ne zaglaviti na male stvari.

Organizacija prostora

Organizacija vremena i prostora je važan faktor u efikasnom radu. Pre nego što započnete radni dan, obezbedite sebi slobodan prostor i dostupnost svih dokumenata i predmeta kancelarije koji su vam potrebni za rad. Sačuvaćete na vreme, ako ga ne potrošite na pronalaženje pravih predmeta za taj dan. Mnogo je efikasnije dati ova pitanja 5 minuta početkom dana.