Šta je interfejs i kako to funkcioniše?

Većina korisnika lako radi pod uslovima, a ne razmišlja o značenju. Čak i činjenica da se jedna reč koristi u različitim kontekstima više nije iznenađujuća, iako bi ovaj aspekt trebao biti posvećen pažnji. Kakav je interfejs - interakcija ljudi i tehnologije, koja se u našim danima manifestuje u mnogim oblastima.

Interfejs - šta je to?

Često ova reč treperi u kompjuterskoj terminologiji, iako česti posetilac i u sasvim drugom kontekstu. U inženjerskoj psihologiji, termin se objašnjava kao različite metode komunikacije između korisničke i kancelarijske opreme. Oznaka "interfejs" je došla sa engleskog, u prevodu znači "između osoba". U oblasti Internet tehnologija ovaj pojam pokriva jedinstvene komunikacione sisteme koji garantuju razmjenu podataka između objekata. Najčešći termin je "korisnički interfejs" - set metoda koji pomažu osobi da upravlja opremom.

Specijalisti razlikuju dva tipa:

 1. Tip logičkog interfejsa. Skup formiranih algoritama i ugovora za razmjenu podataka između elemenata.
 2. Fizički tip interfejsa. Povezivanje automatskih, fizioloških i višefunkcionalnih podataka, uz podršku kojih se ostvaruje komunikacija.

Njegova klasifikacija ima ovaj izraz u definiciji skupa softvera i hardvera koji formiraju interkonekciju uređaja:

 1. Mehanički interfejs je kombinacija žica, interfejsnih krugova sa PC elementima i algoritama za signalizaciju. Jednostavno su povezani i umnoženi povezani.
 2. Spoljni interfejs - koncept odnosa između računara i udaljenih uređaja. Postoji periferni interfejs i mreža.

Šta je intuitivan interfejs?

Koji je korisnički interfejs je vrsta u kojoj jedna osoba predstavlja jednu poziciju i suprotno od uređaja. Ova fraza se često odnosi na IT ljudi, ali već u tumačenju skupa načina i zakona interakcije sistema:

Ako razmotrimo interfejs sistema, kao komunikaciju između korisničke i kancelarijske opreme, onda se može okarakterisati kao dijalog. Korisnik šalje zahteve za podacima na uredsku opremu ili traži pomoć, a zauzvrat prima neophodne komentare ili uputstva za rad. Interfejs upotrebljivosti je karakterističan za to kako je zgodan, ergonomičan, i koji napor je potreban da bi se dobio najbolji mogući rezultat.

Šta je interfejs za lokaciju?

Ako je interfejs skup hardvera i softvera koji garantuje interakciju uređaja, onda je internet stranica ugrađeni mehanizam komunikacije između korisnika i sistema. Korisnik može:

Šta je "prijateljski interfejs"? Izraz znači da je izgled resursa kao da je mehanizam njegovog rada jasan, sistem daje jasne preporuke. Osnovni zahtevi za interfejs sajtova:

Kakav je interfejs na računaru?

Veoma važnu ulogu igra korisnički interfejs aplikacije, jer se sam program ocjenjuje za ove indikatore. Programeri beleže sledeće ključne tačke:

 1. Pozivanje na uređaj za koji se aplikacija vrši.
 2. Ikona mora odražavati glavnu ideju.
 3. Područje na kojem je pritisnut ekran osetljiv na dodir treba da ima značajnu grešku.

Interfejs operativnog sistema

Takođe postoji termin kao što je "interfejs operativnog sistema" - set alata koje donose menadžment timovi. Slijedi slom u podvrste:

 1. Interfejs komandne linije predstavlja neku vrstu tekstualne komunikacije između korisnika i računara, kada se fraze ručno otkucaju na tastaturi.
 2. Programski interfejs - zahtijeva programe prenosa. Razvijen je niz operativnih sistema, od kojih korisnik izabere.

Koji je programski interfejs?

Programski interfejs je skup vodećih komponenata programa koji pomažu korisniku da izvodi niz akcija: tastere i prozore na ekranu. Da vide film, koriste programski media player i već podešavaju dugmad za slike i zvuk i motore. Interfejs sistema garantuje neophodne podatke u programima, izdvaja dva tipa interfejs stranica:

 1. Upiti u kojima se implementira pristup koji je orijentisan na meni.
 2. Rezultati pretrage.

Game interfejs

Grafički interfejs je neka vrsta korisničkog interfejsa u kojem se meniji i tasteri prikazuju na ekranu u obliku grafičkih slika. To pruža mogućnost online kockarima da kontrolišu heroje i komuniciraju sa drugim igračima. Zahvaljujući ovom programu, korisnici unose bilo koju akciju figura, koristeći miš ili tastaturu. Ova vrsta je stvorena zbog pogodnosti u radu tehničkih stručnjaka, ali je na kraju postala pronalazak koji je formirao tržište računara.