Funkcije komunikacije u psihologiji

Komunikacija je složen višeslojni proces izgradnje odnosa između ljudi. Niko neće imati želju da dovede u pitanje činjenicu da je komunikacija kontinuirano povezana sa razmjenom informacija, razumijevanja i percepcije između sagovornika. Psiholozi veruju da je važnost i potreba osobe u komunikaciji neophodan uslov za formiranje i razvoj pojedinca.

Kao što znate, funkcije komunikacije u psihologiji su mnoge, one nosi različite semantičke opterećenja, ali cilj je uvek isti - interakcija sa ljudima.

Glavne funkcije komunikacije u psihologiji:

  1. Komunikativna funkcija komunikacije.
  2. Kognitivna funkcija komunikacije.
  3. Psihološka funkcija komunikacije.
  4. Informaciona funkcija komunikacije.
  5. Kreativna funkcija komunikacije.

Glavne karakteristike

Najčešći, na nivou instinkta koji se koriste, je komunikativna funkcija komunikacije . Semantičko opterećenje funkcije je prenošenje vještina, znanja, veština između sagovornika. Osoba želi ne samo da deli informacije, već i da osigura da je sagovornik to shvatio.

Sledeća funkcija - kognitivna funkcija komunikacije - usko je povezana sa komunikacijskom funkcijom, ali glavna razlika je u tome što osoba teži da sazna nove stvari od sagovornika kojima vjeruje i ne podvrgava informacije dobijene na ispitivanje ili provjeru.

Primanje ili ne primanje zadovoljstva od komunikacije, osoba nesvesno koristi u svom životu psihološku funkciju komunikacije . Kako kažu stručnjaci, ova funkcija uključuje emotivni komfor osobe, pozitivne trenutke povezane sa međuljudskom komunikacijom.

Sastoji se od informacijske funkcije komunikacije , prema teoretičarima u prenosu usmenog poruke.

Najmanje standardna i kreativna funkcija komunikacije je da kad se interaktivno (stvaranje i razvoj projekta, pronalaženje novih rješenja ili pisanje terminskih dokumenata i diploma, na kraju), ljudi izgledaju nešto novo, jedinstveno.

Iz članka koji ste saznali o osnovnim funkcijama komunikacije u psihologiji, sada kada ste u kontaktu sa ljudima, vi ćete ih pamtiti, imati više prednosti, pozitivnih emocija i zadovoljstva. Zapamtite funkcije komunikacije, sigurno će vam pomoći da brže i efikasnije pronađete točke kontakta sa sagovornikom.