Tabela intertype odnosa

Opisujući odnos između ljudi, mi često koristimo izraze kao što su: "duša živi u duši" itd. Naš govor nam omogućava da opišemo najmanju nijansu ljudske komunikacije. Tako je Ausra Augustinavichiute, zasnovana na Jungovoj tipologiji, razvila teoriju intertype odnosa.

Tabela intertype odnosa pokazuje opis odnosa između predstavnika različitih sociotipa. Prema ovoj teoriji, postoji 14 vrsta interakcije.

Teorija intertype odnosa, primenjena u socionici, pomaže u predviđanju stepena harmonije u navodnim odnosima između partnera dva tipa.

Razmotrite klasifikaciju socionskih odnosa.

Simetrični odnosi

Neuravnoteženo.

Treba istaći da ova klasifikacija daje jedinstveni ključ koji pomaže uspostavljanju odnosa. Ako vidite nešto slično kao što je opisano u vašim odnosima, ovo je odlična prilika ne samo da uspostavite harmoniju sa srodnom dušom, već i da pronađete priliku za samo-razvoj.