Uloga teorije ličnosti

Šta kažete nametnuto društvu ili su vaše misli jedine? Da li ste ikada razmišljali o ovome? Na kraju krajeva, većina ljudi je svakodnevno prinuđena da vrši društvene funkcije koje su drugi pripisivali njihovom društvenom statusu. Drugim rečima, takvu osobu treba analizirati sa stanovišta teorije uloga.

Teorija uloga ličnosti u sociologiji

Uloga se zove stil ljudskog ponašanja, izabran pod uticajem javnih i međuljudskih odnosa . Svako od nas ima određenu ulogu i, bez obzira na lične karakteristike, individualne karakteristike, osoba mora to ispuniti, ispunjavajući očekivanja okolnog svijeta /

Treba napomenuti da je uobičajeno da se razlikuje:

Uloga konflikta u teoriji uloga ličnosti

Uzimajući u obzir činjenicu da svaki dan svaki dan, recimo, stavlja na različite društvene maske, ponekad, pojavljivanje takvog koncepta kao "konflikt uloga" je moguće. Dakle, od mladića, i njegovih roditelja i prijatelja, očekuje određeni stil ponašanja. On, pak, ne može da zadovolji potrebe obe strane zbog činjenice da su uloge njegovih uloga različite. Takav konflikt unutar osobe tokom ovog životnog perioda može nestati nakon godina. Istina, takav psihološki sukob se takođe javlja kod odraslih ljudi, koji nosi više destruktivnih posledica (porodičnom čovjeku i čovjeku čovjeka i muškarca je teško da se bavi ulogom striktnog šefa).

Teorija uloga u ličnosti

Osoba ima više od jednog broja statusa. To je zato što se sastoji od različitih organizacija, zajednica, grupa. Dakle, možete biti doktor, majka, ćerka, zrela osoba itd. Ako uzmete u obzir sve ove statuse kao jedan entitet, trebali bi ih kombinirati pod imenom "status set". Ono što radite, na osnovu postojećih statusa, koja vrsta ponašanja koju uzimate naziva se ispunjavanjem uloge.