Emocije i osećanja čoveka

Za nas su reči "emocije" i "osećanja" praktično sinonim za jedan koncept - ono što doživljavamo unutra. Ali zapravo su zbunjujuće osećanja i osećanja osobe jednostavno indikator nepismenosti, jer je između ovih izraza lako crtati liniju.

Koja je razlika između osećaja i emocija?

Razjašnjenje razlika osećanja od emocija mora početi sa samim definicijama. Dakle, osećanja su lični odraz stavova osobe prema životnoj sredini. A emocije su procjena situacije. Odnos je dug, a procjena je kratkotrajna. Otuda prva razlika je period važenja.

U načinu izražavanja, osećanja i emocije se takođe razlikuju. Mi smo uvek svesni naših osećanja i možemo im dati definiciju - ljubav, mržnja, sreća, ponos, zavist, itd. Ali emocije koje izražavamo nejasnije. Kada kažete da sada "ključaš mozak", šta se osjećate? Iritacija, bes, zamor su sve emocije.

Osećanja se izražavaju kroz emocije. Oni su predmet, ali zavisi od toga u kojoj situaciji se nalazite. Na primer, ljubav (osećaj) koju doživljavate prema vašem mladiću u trenutku svađe može se izraziti u besu, ljutnji, besu (emocijama). Emocije su ono što se ovde i sada dešava. Osećanja su nešto stabilno, ukorenjeno. Ako osećanja razdvoje objekat u situaciji, onda emocije osvetljavaju čitavu situaciju.

Emocije i osećanja kod muškaraca i žena

Najinteresantnije je da vrste manifestacija emocija i osećanja imaju seksualnu razliku. Razlog je u tome što različiti polovi imaju drugačiji skup osnovnih osećanja. Dakle, žene se karakterišu jačim manifestacijama tuga, straha, a muškarci više izražavaju ljutnju.

Međutim, stručnjaci tvrde da snaga emocija i osećanja koja imaju iskustva nema seksualne razlike, postoji samo diferencijacija u njihovoj manifestaciji. I sve, jer se od rođenja dječaka i devojaka dovodi do kardinalno različitih društvenih uloga. Dječaci uče da suzbijaju manifestacije straha i tuga, a žene omekšavaju bes. A što se tiče poslednje emocije, dokazano je da je do jedne godine od trenutka rođenja, bes u novorođenčadima ispoljavan jednako.