Carinska kontrola na aerodromu

Carinska kontrola na aerodromu je obezbeđena za putnike koji pređu granice drugih država. Ako se let izvede unutar države, carinska kontrola se ne vrši.

Svaka zemlja ima svoje uslove i pravila za usvajanje carinske kontrole na aerodromu. Detalji se mogu naći na specijalizovanim sajtovima. Takođe predlažemo skup osnovnih odredbi za usvajanje carine na aerodromu.

Kako proći carinu na aerodromu?

Zapamtite proceduru procedure:

Neke stvari i vrijednosti podležu deklaraciji. Da biste izbegli nesporazume, trebali biste znati da bez deklaracije možete učiniti sljedeće:

Treba napomenuti da ova ograničenja ne važe za određene kategorije građana, na primjer, diplomate. Obavezno navedite sledeće u deklaraciji: