Molitva trudne žene

Trudnoća je poseban uslov u životu žene. Očekivanje budućeg deteta ga transformiše, menja običajan tok života.

U našem vremenu nepovoljne ekologije, rijetko ono što žena trpi trudnoće bez poteškoća. A ponekad, praćena je ozbiljnim pretnjama fetusa . Kada lekari već nisu u mogućnosti da pomognu, kako bi spasili život nerodnog deteta, samo pomoć može pomoći.

Pozivanje Bogu iz srca može raditi čuda. Pored toga, molitvena pomirenja trudnice, deluje kao amulet za njih i jačanje stanja uma. I, kao što znate, mentalna ravnoteža je jedna od ključnih komponenti povoljnog toka trudnoće.

Možete se moliti sopstvenim riječima. Na kraju krajeva, njena snaga zavisi od iskrenosti osobe koja se moli. Tu su i posebno sastavljene pravoslavne molitve za trudnice. Veruje se da će ih čitanjem budućih majki dobiti snagu, što će im pomoći da izdrže sve nevolje.

Koje su pravoslavne molitve za trudnice?

U pravoslavnoj tradiciji, uobičajeno je da se trudna žena moli za svoje zdravlje i zdravlje djeteta pred roditeljima Blažene Djevice Marije (Iokim i Anna) i roditelje Jovana Krstitelja (Zehariah i Elisabeth). Zapravo, ikonice koje pokrivaju trudnice i materinstvo su mnoge. Razmislite o najboljim cenama.

Važne ikone za buduće majke

  1. Ikona Bogorodice "Podrška u porođaju" uživa posebnu čast među ženama koje očekuju decu. Najčešće je ispred nje da prave molitvu trudnicama. Takođe možete videti ovu ikonu u prostorijama porodičnih žena.
  2. Fedorov ikona Bogorodice poznata je od dana Kijevskog Rusa. Dugo vremena Fedorova ikona deluje kao zaštitnik porodičnog blagostanja i patronizira rođenje zdravog potomstva.
  3. Ikona Joahaima i Anne je u stanju da pomogne čak parodijama bez dece da pronađu dugo očekivano potomstvo. Na kraju krajeva, Joachim i Anna su roditelji Device Marije, koja je dugo ostala bez djeteta. I samo u godinama opadanja Bog ih je poslao kćerkom.
  4. Ikona sa sedam strelica ("omekšavanje zla srca") patronizira žene koje imaju težak teret trudnoće. A ako objesite ikonicu na ulazu u kuću - može štititi porodičnu ogradu iz raznih nevolja.
  5. Ikona Prečasnog rimena. Molitva koju obavlja trudna žena, pored ikone Velikog mučenika, pomaže mnogim očajnim ženama da pronađu sreću materinstva.
  6. Ikona Svetog Periskeva petak je oduvek bila velika čast među običnim ljudima. Njene devojke su tražile dobre mladoženje, a roditelji bez djeteta - rođenje naslednika. Ikona Bogorodice je dobar roditelj, štiti zdravlje žena i porodičnu harmoniju.
  7. Ikona Sporuchnitsa greners - štiti materinstvo, ima moć isceljenja različitih bolesti. Pored toga, pomaže da se čak i teškim grehovima izdaju izdaja i abortus.

Pre porođaja, posebna je važnost molitve za trudnice. Možete se moliti za sigurno rješenje prije čudotvornih ikona Bogorodice: "U asistencijama za rođenje", "Iscelitelj", "Fedorovskaya" itd.

Molitve za trudnice sa pretnjom da se probije trudnoća

Smatra se da je specijalna sila za trudnicu molitva za nastavak trudnoće do Blažene Djevice. Pored toga, možete pročitati "Molitva za očuvanje trudnoće za Gospoda Isusa Hrista" ili "Molitva za trudnice" pred ikonom Kazanske Majke Božje i drugih.

Koje molitve treba da pročitam za trudnice?

Molitva je apel Vrhovnom. Bog čuje iskreno srce na svim jezicima, u bilo kojoj formi i bilo gdje u svetu. Sve zavisi od buduće majke i njene religije. Molitve trudnice za svaki dan će vam pomoći da pronađete mir u umu.

Pravoslavna molitva trudnice do Blažene Djevice Marije

O, Slavna Božja Majka, smiluj se na mene, Tvoj sluga, doći mi do pomoći tokom mojih bolesti i opasnosti, s kojom rodite sve siromašne ćerke Eve.

Zapamtite, O blagosloveni u ženama, sa kakvom radošću i ljubavom. Ubrzo ste se uputili u planinsku zemlju da posjetite vašu Elisabeth akin tokom trudnoće, i kakvu čudesnu posjetu učinila vaša blagoslovena posjeta majci i bebi.

I od tvoje neiscrpne milosti mi dajte i sa svojim poniznim slugom sigurno da se oslobodite od opterećenja; dajte mi ovu milost, da dete, koje sada počiva pod mojim srcem, oživljava, sa veselom opreznošću, kao sveca beba John, obožavala Božjeg Gospodara Spasitelja, koji se, iz ljubavi prema nama, grešnicima, ne odvratio i postao beba.

Neupućena radost sa kojom je devica Tvoje srce ispunjeno u vidu novorođenog Sina i Gospoda, može zadovoljiti neprilike koje me leže među bolestima rođenja. Život svijeta, moj Spasitelj, rođen od vas, može me spasiti od smrti, koja u vrijeme rješenja odsijeće život mnogih majki, a plod moje materice se računa među izabranog Boga.

Čujte, O Najsvete kraljice nebesa, moje ponizno moljenje, i gledajte u mene, siromašnog grešnika, uz očiju Tvoje milosti; Ne stidite se moje poverenja u Tvoju veliku milost i padajte me.

Pomoćnik hrišćana, Iscelitelj bolesti, a takođe ću moći da doživim da ste vi Majka milosti, i uvek ću blagosloviti svoju milost, ne odbacujući molitve siromašnih i isporučivši sve koji vas pozivaju u vreme nevolje i bolesti. Amen.

Molitva za očuvanje trudnoće za Gospoda Isusa Hrista

Svemoćni Bog, Stvoritelj svih stvari vidljivih i nevidljivih! Tebi, dragi Oče, pridružićemo se, nadarenim umom stvorenja, jer ste putem posebnog saveta stvorili našu rasu, neizrecivom mudrostom, stvorili naše telo sa zemlje i udahnuli u nju dušu od Njegovog Duha, tako da bismo bili Vaša Ličnost.

Iako je bilo u vašoj volji da nas odmah stvorite, kao i anđele, samo ako želite, ali vaša mudrost je zadovoljna što je kroz muža i suprugu u Vama utvrđena red braka, umna bića; Želeli ste da blagoslovite ljude kako bi rastali i umnožili i popunili ne samo zemlju, već i angelske domaćine.

Bože i oče! Neka se ime tvoje proslavi i proslavi za sve što si učinio za nas! Zahvaljujem i na Tvoji milosti, što sam ne samo iz Vaše volje došao iz Vaše divne kreacije, već sam popunio broj izabranih, ali da ste me častili blagoslovom u braku i poslali mi plod materice.

Ovo je tvoj dar, vaša Božanska milost, O Gospode i oca duha i tela! Zbog toga, apelujem na Tebe sam i molim te sa slatkim srcem za milost i pomoć, da ono što stvarate u meni kroz vašu moć, spaseno je i dovelo do srećnog rođenja. Jer ja znam, Bože, da nije u moći i moći čoveka da bira svoj put; mi smo suviše slabi i skloni padanju, kako bismo izbegli sve one mreže koje zlo duh nas stavlja prema Vašoj dozvoli, i da izbjegnemo te nesreće u kojima nas naša frivolitnost uvlači.

Vaša mudrost je neograničena. Koga si volio. Nećeš biti oštećen preko svog anđela iz svih nesreća. Zbog toga, ja, milosrdni Otac, se obavezujem na svoju tugu u svojim rukama i molim se da ćeš me gledati sa očima milosti i spasiti me od svake patnje.

Pošaljite mi i moj dragi muž moju radost, Bože, Gospod svake radosti! Da smo mi, u vidu blagoslova vašeg, sa svim srcem slavili i služili kao veseli duh. Ne želim da budem povučen iz onoga što si nametnuo našom vrstom, poručivši u bolesti da rodi decu.

Ali ponizno vas pitam, da ćete mi pomoći da izdržim patnju i pošaljem uspešan ishod. I ako čujete ovu našu molitvu i pošaljete nam zdravo i dobro dete, kunemo se da ćemo ga ponovo dovesti i posvetiti vam, da ćete ostati za nas i sjeme našeg milosrdnog Boga i Oca, dok se kunemo da uvek budemo vaši vjerni slugi zajedno sa našim dete.

Čujte, O milostivi Bog, molitva Tvojega slugu, ispunite molitvu našeg srca, radi Isusa Hrista, našeg Spasitelja, koji je za nas osvijetljen, sada živi s Vama i Svetim Duhom i vlada u večnosti. Amen.

Molitva za očuvanje Djevice Marije

O, Slavna Božja Majka, smiluj se na mene, Tvoj sluga, doći mi do pomoći tokom mojih bolesti i opasnosti, s kojom rodite sve siromašne ćerke Eve.

Zapamtite, O blagosloveni u ženama, sa kakvom radošću i ljubavom. Ubrzo ste se uputili u planinsku zemlju da posjetite vašu Elisabeth akin tokom trudnoće, i kakvu čudesnu posjetu učinila vaša blagoslovena posjeta majci i bebi.

I od tvoje neiscrpne milosti mi dajte i sa svojim poniznim slugom sigurno da se oslobodite od opterećenja; dajte mi ovu milost, da dete, koje sada počiva pod mojim srcem, oživljava, sa veselom opreznošću, kao sveca beba John, obožavala Božjeg Gospodara Spasitelja, koji se, iz ljubavi prema nama, grešnicima, ne odvratio i postao beba.

Neupućena radost sa kojom je devica Tvoje srce ispunjeno u vidu novorođenog Sina i Gospoda, može zadovoljiti neprilike koje me leže među bolestima rođenja.

Život svijeta, moj Spasitelj, rođen od vas, može me spasiti od smrti, koja u vrijeme rješenja odsijeće život mnogih majki, a plod moje materice se računa među izabranog Boga. Čujte, O Najsvete kraljice nebesa, moje ponizno moljenje, i gledajte u mene, siromašnog grešnika, uz očiju Tvoje milosti; Nemojte se stiditi svog poverenja u Tvoju veliku milost i jesen mene, pomoćnika hrišćana, iscelitelja bolesti, tako da ću moći da se osećam da ste vi Majka milosti, i uvek ću blagosloviti svoju milost, ne odbacujući molitve siromašnih i isporučivši sve koji vas pozivaju u vreme nevolje i bolesti. Amen.

Molitve trudnice o sigurnom rješenju

O, Slavna Božja Majka, smiluj se na mene, Tvoj sluga, doći mi do pomoći tokom mojih bolesti i opasnosti, s kojom rodite sve siromašne ćerke Eve.

Zapamtite, O blagosloveni u ženama, sa kakvom radošću i ljubavom Pohiteli ste se u planinsku zemlju da posjetite vašu Elisabeth akin tokom trudnoće i kakvu čudesnu posjetu učiniti blagoslovenom posjetom vašoj majci i bebi.

I iz vašeg neiskretivog saosećanja, takođe, meni, pogođenom od strane Tvojeg slugu, da budem slobodan od opterećenja; dajte mi ovu milost, da dete, koje sada počiva pod mojim srcem, oživljava, sa veselom oprezom, kao sveca beba John, obožavala Božjeg Gospodara Spasitelja, koji se, iz ljubavi prema nama, grešnicima, ne odugovla i postao novorođenče.

Neizvjesna radost koja je bila ispunjena nevinjenošću Vaše srce u vidu novorođenog Sina i Gospoda, može zadovoljiti neprilike koje me leže među bolestima rođenja.

Život svijeta, moj Spasitelj, rođen od vas, može me spasiti od smrti, koja u vrijeme rješenja odsijeće život mnogih majki, a plod moje materice se računa među izabranog Boga.

Čujte, O Najsvete kraljice nebesa, moje ponizno moljenje, i gledajte u mene, siromašnog grešnika, uz očiju Tvoje milosti; Ne stidite se moje poverenja u Tvoju veliku milost i padajte me. Pomoći hrišćana, Iscelitelj bolesti, i osećam i da ste vi Majka milosti i uvek proslavljam svoju milost koja nikada nije odbacila molitve siromašnih i čini sve koji vas pozivaju u vrijeme nevolje i bolesti. Amen.

Molitve za djecu

Otac nagrade i sva milost! U osećaju roditelju, želeo bih svoju decu sve bogatstvo zemaljskih blagoslova, poželeću im blagoslov od roze nebeske i od debelih na zemlji, ali neka vaša sveta bude sa njima!

Postavite svoju sudbinu prema Tvojom zadovoljstvu, ne lišite ih od dnevnog hleba, dajte im sve što je neophodno u vremenu za sticanje blaženstva večnosti; smiluj se njima, kad grešu protiv tebe; Nemojte im impotirati grehe mladosti i njihovo neznanje; srušite njihova srca kada se opiru pravcu vaše dobrote; KJV: Ti ih kazni i imaš milosti, usmeravajući ih na put koji vam je ugodan, ali ih ne odbacujte iz tvog prisustva!

Uz ljubaznost primite molitve; pružiti im uspeh u svakom dobrom radu; Ne odustavi svoje lice od njih u vrijeme njihove nevolje, neka njihova iskušenja ne pređu svoju snagu. Pokrijte ih s Njegovom milošću; Neka tvoj anđeo ide s njima i spasi ih od svih beda i zla.

Molitva trudne žene (vlastitim rečima)

Gospode, zahvaljujem se što ste mi dali dijete.

I ja, pitam te, blagoslovite plod u meni. Pomozite da je zadržite od poroka i bolesti. Blagoslovi mu puno razvijanje i zdravlje.

I blagoslovite i mene. Tako da u mojoj organizaciji nema bolesti i komplikacija. Ojača me i zadrži nas sa bebom.

Neka mi rođenje bude blagosloveno i lako.

Dali ste nam ovo čudo. Hvala. Ali pomozi mi da budem vredna mama.

Vjerujem u svoje ruke njegov život i našu budućnost.

Amen.