Fertilizacija i koncepcija

Rožanje novog života je proces drhtanja i odgovornog, počinje sa oplodnjom jajeta sa sferičnom ćelijom. Nastala zigota prolazi kroz razvojne faze do formiranja fetusa i rođenja nove osobe.

Oplodnja i koncepcija - ovo je važna tačka za koju morate pripremiti sa svu odgovornost, jer to zavisi od zdravlja budućeg bebu. Koncepcija pokriva prve dve nedelje trudnoće od seksualnog odnosa do odlaganja menstruacije i drugih znakova trudnoće.

Faze đubrenja

Proces đubrenja sastoji se od tri faze:

  1. Dalja interakcija i konvergencija jajeta i sperme.
  2. Kontaktirajte gamete interakciju i aktiviranje jajeta.
  3. Penetracija sperme školjke i sindroma.

Šta se dešava nakon đubrenja jajeta?

Od mnogih spermatozoida, samo jedan dođe do jajne ćelije, prodire u svoju školjku i oplodi je u ampularnom odjeljenju uterne tube. Sa penetracijom dve spermatozoida formiran je triploidni embrion, koji je osuđen na propast. Penetriranje jajeta može samo jedna sperma, glava ostaje unutra, a zatim rep i srednji dio uništeni. Nakon ušiju hromozoma postaje 46. Zigota se formira - jednoćelna faza embriona (faza zigota traje 26-30 sati). Zigota deli, tri dana se kreće duž jajovodne tubule i ulazi u materničku šupljinu, gde je vezana za funkcionalni sloj (ovaj proces se zove implantacija, nastupa na 6.-7. Dan koncepcije). Placenta se konačno formira za 15-16 nedelja trudnoće, vrši funkcije pluća, bubrega i jetre za plod - od placente do fetusa su krvna suda koja formiraju pupčanu vrpcu.

Koliko je potrebno za đubrenje?

Koliko je potrebno za đubrenje? Oplodnja se javlja nakon ovulacije, u roku od 12 sati. Trajanje procesa, kada se oplodnja javlja nakon začeća, zavisi od života jajeta, koji ima kraći životni vijek od spermatozona (12 sati), koji može održati život u telu žene do 5 dana. Brzina sperme je 3-4 milimetra u minuti, pa doći do jaja, može biti sat nakon ejakulacije. Jer vreme početka ovulacije nije precizno predvidjeno, može doći do koncepcije 1-7 dana nakon seksualnog odnosa.

Kako se pojave i oplodnje?

Datum koncepcije i datum đubrenja se u većini slučajeva ne poklapaju. Samo ako se seksualni odnos desio u vreme ovulacije, onda će se ti datumi poklapati, ali se može utvrditi samo u slučaju nepravilnog seksualnog života.

Intrauterina inseminacija

Takođe postoji i intrauterina inseminacija. Ima vještačko poreklo i sprovodi se u slučaju umjerenog smanjenja kapaciteta đubrenja sperme čovjeka, ako je žena zdrava. Takođe se vrši intrauteralna inseminacija pri utvrđivanju negativnog uticaja sluznice grlića materice na spermatozoida, koji se uvedu direktno u grli materice, izbegavajući kontakt sa sluzi na povoljan dan za trudnoću. Tokom ove procedure vrši se dodatna superovulacija - stimulacija ovulacije.

Pokušaj WMO se ponavlja tokom ciklusa 2-3 puta, sperma se obavlja posebnim tretmanom. Nakon povećanja plodnosti sperme, ubrizgava se direktno u područje materice, što značajno smanjuje rastojanje od jajeta. Test trudnoće treba izvršiti 2 sedmice nakon procedure. Ako trošite na vreme i sa svim osobinama intrauterine inseminacije, dođe do pojave u 80% slučajeva.