Diskirculatorna encefalopatija od 1 stepena

Diskcirkulatorna encefalopatija je bolest mozga koja se razvija kao rezultat krvotoka u malim i velikim sudovima. Zbog toga različiti dijelovi mozga nemaju kiseonik i hranjive materije, tkiva ovih područja raste, prestaju da obavljaju svoje funkcije i uništavaju se. Tok bolesti podeljen je na tri faze, u zavisnosti od manifestacija i njihovog intenziteta.

Diskcirkulatorna encefalopatija prvog stepena je stadijum bolesti, u kojoj su promjene u funkcijama mozga izražene u umerenom stepenu (mozak i dalje može nadoknaditi). Ova faza bolesti naziva se faza početnih manifestacija. Najčešće diskerculatorna encefalopatija od 1 stepena pogađa ljude mladog uzrasta i djece, vrlo retko se može uzeti u obzir stepen bolesti u odraslom dobu.

Uzroci diskerculatorne encefalopatije od 1 stepen

Poremećaji cirkulacije krvi kroz sudove mozga mogu se javiti kao rezultat različitih faktora. Najčešća je hipertenzivna encefalopatija diska, koja se razvija kao rezultat konstantnih promena u krvnom pritisku kod hipertenzivne bolesti. Takođe, povreda cirkulacije u posudama može biti zbog formiranja aterosklerotičkih plaka u njima. Drugi uzroci bolesti mogu uključivati:

Simptomi dis Circirculatory encephalopathy od 1 stepen

U prvom stepenu disfirkulatorne encefalopatije, simptomi se ne pojavljuju odmah. U budućnosti manifestacije bolesti nastaju prvenstveno zbog psihičkog ili fizičkog stresa, a nakon odmora generalno stanje se poboljšava. Može doći do sledećih simptoma:

Dijagnoza disfirkulatorne encefalopatije 1 stepen

Nakon pregleda, neurolog može uočiti manje pseudobulbarne manifestacije - poremećaj mimikrije, govora, gutanja. Osumnjičeni specijalista bolesti može takođe na anisorefleksiju - stanje u kojem je težina tetiva i kožnih refleksa sa desne i leve polovine tela neujednačena. Uz neuropsihološku studiju, pronađene su umerene kognitivne patološke promene u frontalno-subkortičkoj prirodi (oštećenje memorije, pažnja itd.) Ili neuroze-poremećaji koji ne odražavaju socijalnu adaptaciju.

Da bi se olakšala dijagnoza, može doći do istorije hipertenzije, ateroskleroze, traume, otkrivanja različitih patologija uz pomoć instrumentalnih istraživačkih metoda (EKG, auskultacija glavnih arterija itd.). Rezultati demonstracija mogu dati magnetnu rezonancu mozga (MRI). MR znaci diskerculatorne encefalopatije su vizualizirani žarišta infarkta "nemi".

Lečenje disfirkulatorne encefalopatije 1 stepen

Pravovremeni i korektni tretman može usporiti progresiju diskerciratorne encefalopatije od 1 stepen većinu vremena. Lečenje zavisi od uzroka patologije i starosne dobi pacijenta. Moguće terapeutske metode su: