Kako uspostaviti očinstvo na dobrovoljan i obavezan način?

Potvrđivanje odnosa čoveka i djeteta je neophodno u dva slučaja: ako stvarni otac ima sumnje u to, ili on odbija da prepozna bebu i da učestvuje (materijalno i emocionalno) u svom vaspitanju. Da bi se izvršila odgovarajuća analiza, moguće je i dobrovoljno, i po odluci izvršnih organa.

Ispitivanje očinstva

Genetski kod djeteta u jednakim dijelovima (po 50%) poklapa se s hromozomima oca i majke. Fragmenti DNK , u kojima su sadašnje informacije sadržane, nazivaju se loki. U svakom od njih postoje podaci jednog gena. Za uspostavljanje očinstva od strane DNK, neophodno je ispitati loki pod digitalnim mikroskopom povećanjem od nekoliko miliona. Prvo, pronađeni su majčani hromozomi, nakon čega se preostali dijelovi upoređuju sa očevim uzorcima (genetski materijal - krv, slina). Ako su identični, čovek je 99,9% biološkog tate bebe.

Može li se očinstvo uspostaviti prije rođenja djeteta?

Kada postoji nekoliko kandidata za ulogu šefa buduće porodice, pregled u antenatalnom (antenatalnom) periodu je prihvatljiv. Da li je moguće utvrditi očinstvo tokom trudnoće, odlučuje majka nakon konsultacije sa ginekologom. Za uzimanje biološkog materijala fetusa potrebno je napraviti punkciju. To je invazivna i izuzetno opasna procedura koja može dovesti do gubitka bebe.

Postoji i manje rizičan način kako utvrditi očinstvo. Za analizu uzimaju se venska krv majke i navodnog oca. Od biološke tečnosti žene, DNK deteta se izdvaja i upoređuje sa genetskim podacima čoveka. Pouzdanost ovakvog testa je niža nego kod upotrebe invazivne tehnologije, pa se preporučuje da se ona izvodi kasnije u trudnoći.

Kako uspostaviti očinstvo nakon smrti oca?

Razmatrani problem rešen je samo zakonski. Ako se čovek u životu priznao da je tata, da bi to zvanično dokazao, neophodno je pružiti dokaze:

Teže je pronaći način kako utvrditi očinstvo ako je otac umro i ranije je uskratio srodstvo sa bebom. U većini slučajeva, gore navedeni dokazi za sud nisu uverljivi i neophodno je tražiti genetski materijal čoveka. Ponekad morate čak dobiti dozvolu za ekshumaciju tela. Pogodni su sledeći uzorci:

Kako možete utvrditi očinstvo bez DNK?

Ako ne postoji biološki materijal za genetsko upoređivanje, izuzetno je teško dokazati povezan odnos. Indirektne metode kako uspostaviti očinstvo bez DNK uključuju otkrivanje spoljašnjih sličnosti između čovjeka i malčice ili svjedočenja rodbine i bliskih prijatelja. Pored toga, možete saznati datum koncepcije. Navedeni dokaz ne daje nikakvu garanciju da je čovek otac djeteta. Takvi načini da se utvrdi očinstvo nemaju pravnu snagu, naročito kada navodni otac negira njegovo učešće.

Kako ustanoviti očinstvo ako brak nije registrovan?

Glavni problem kohabitacije je neprijateljstvo muškaraca da učestvuju u materijalnoj podršci i obrazovanju zajedničke djece nakon razdvajanja sa ženom. U takvoj situaciji, majka treba da zna kako da utvrdi očinstvo i dosije za alimentaciju. Ponekad je moguće mirno rešiti ovaj konflikt, ali često se žene moraju obratiti stručnjacima za pomoć.

Kako ustanoviti očinstvo na dobrovoljnoj osnovi?

Ako čovek ne sumnja u njegov odnos sa djetetom, formalizira se odmah nakon pojave bebe. Ovo se dešava prilikom sastavljanja građanskog statusa (standardnog) statusa u državnim strukturama za registraciju. U primanju rođenih upisuju se podaci stvarnog papa, čak i ako nije u građanskom braku sa svojom majkom.

Kada čovek nije siguran učešće u "stvaranju" novog člana porodice, možete napraviti poređenje DNK sa poređenjima i utvrditi očinstvo tokom trudnoće ili (poželjno) nakon rođenja. Za ispitivanje, navodni otac će morati uzeti jedan od uzoraka genetskog materijala:

Kako nasilno uspostaviti očinstvo?

Postoji mnogo muškaraca koji kategorično odbijaju srodstvo sa bebom zbog nespremnosti da plati alimentaciju. Jedina opcija, kako primorati da prepoznaju očinstvo takvih papa - idite na sud. Čak i ako tajno primite genetski materijal i predate je laboratorijskoj analizi, rezultati testova neće imati pravnu snagu. Bez saglasnosti čoveka, ne može se dokazati da su biološki uzorci njegovi.

Kako uspostaviti očinstvo kroz sudove?

Tužilac u opisanoj situaciji može biti:

Postoji postupak kako se uspostaviti očinstvo na sudu. Prvo morate sakupiti neophodne dokumente:

Nakon što pripremite radove sa postojećom tužbom, potrebno je da se obratite najbližem okružnom sudu. Sastanci će biti zakazani tokom koje će se donijeti odluka o tome kako utvrditi očinstvo. Ako postoji dokazna baza koja omogućava donošenje presude bez genetskog pregleda, testiranje se ne vrši. Kada su dokazi neodređeni, odlučeno je da se izvode laboratorijski testovi. Na osnovu njihovih rezultata sud će donijeti konačnu odluku u korist jedne od strana.

Kako ustanoviti očinstvo ako je majka protiv nje?

Situacije u kojima žena sprečava komunikaciju između pape i njegovog deteta nije neuobičajena. Ako biološki otac želi uspostaviti očinstvo, bez obzira na njenu želju, mora se prijaviti izvršnim organima. Da započne probni postupak, čovek mora pratiti gore opisanu proceduru, unapred pripremajući tražene dokumente i dokaze.

Takvi zahtevi se ne mogu zadovoljiti iz sljedećih razloga:

Kako ustanoviti očinstvo ako je otac protiv njega?

Sama nevoljnost priznavanja biološkog srodstva se ne uzima u obzir kao snažan dokaz u pravnom okviru, kada je žena ispunila sve gore navedene uslove da pokrene postupak i podnese neophodne dokumente. Tokom sastanaka, izvršni organ će odlučiti da li je moguće uspostaviti očinstvo bez sprovođenja genetskog pregleda, ili da li treba izvršiti laboratorijsko poređenje DNK.

Ponekad zreo dijete želi potvrditi njegov odnos prema krvi sa muškarcem. Posebno često se takve žalbe podnosi sudu kada djeca dođu do većine ili u slučaju smrti jednog od staratelja ili staratelja. Način na koji dete utvrdi očinstvo je potpuno identično postupku opisanom za njegovu majku ili navodni otac.