IVF za OMS - sve što treba znati o slobodnom postupku

EKO MHI je jedna od usluga reproduktivne medicine, koja se pruža iz državnog budžeta. Program ove vrste omogućava slobodno ponašanje postupka in vitro đubrenja. Razmotrite to detaljnije, saznajte ko vam je pružena usluga, šta je potrebno za ovo.

Mogu li učiniti IVF besplatno?

Slobodan ECO obezbeđuje Savezni program razvoja. Svaka administrativna oblast određuje kvote za takvu medicinsku službu, slikajući ih godinu dana. Žena može upoznati sa mogućnošću sprovođenja procedure direktno u svom selu tako što kontaktira žensku konsultaciju u mestu stanovanja. U onim gradovima u kojima postoje centri za planiranje porodice, red za manipulaciju rukuju direktno podaci iz zdravstvene ustanove. Od 2016. godine IVF za MHI se obavlja za sve faktore neplodnosti . Izuzetak je težak muški faktor.

Kako napraviti IVF besplatno?

Pre nego što napravite IVF za CHI, žena mora da prođe dugačak postupak za dobijanje kvote. Prvo, morate kontaktirati žensku konsultaciju. U ovoj organizaciji, ona može dobiti sve informacije o tome koliko se kvota dodjeljuje za tekuću godinu, što je neophodno kako bi ga dobili. Prije dolaska u određeno vreme i dan za postupak, od pacijenta se očekuje:

Šta je uključeno u IVF program za CHI?

ECO besplatno na politici može se voditi na nekoliko protokola. U ovom slučaju troškovi pojedinačnih faza mogu se razlikovati i zavisi od grada, regiona u kojem će žena proći proceduru. Lista usluga koje pruža klinika je takođe besplatna. Često, u okviru besplatnog in vitro đubrenja, ženama se pružaju sledeće medicinske usluge:

Mnoge privatne klinike koje se specijalizuju za IVF nude svoje usluge besplatno kao dio programa. Među njima su:

Kako započeti IVF za OMS?

Često, žene koje žele da prolaze kroz proceduru za in vitro đubrenje besplatno, ne znaju šta je potrebno za IVF za IVF. Prvo morate potvrditi dijagnozu, da biste ustanovili uzrok neplodnosti . Da biste to uradili, trebali biste kontaktirati kliniku koja ima dozvolu za obavljanje dijagnostičkih studija iz oblasti ginekologije. Kao takve, možete koristiti ženske konsultacije na mjestu registracije.

Istraživanje uključuje ne samo prolazak istraživanja od strane žena, već i njihovih supružnika. Prosječno trajanje svih studija u IVF-u je besplatno za CHI, dok zaključak u kojem se dijagnoza ne prikazuje - 3-6 mjeseci. Nakon svih pregleda, žena dobija izvod iz svoje ambulantne kartice. Ovaj zaključak daje pacijent Komisiji za izbor pacijenata za IVF za IVF.

Pre nego što dobijete IVF proceduru besplatno, prema MHI, devojčica mora potpuno proći kroz propisani tretman. Ako je 9-12 meseci nakon dijagnoze "neplodnosti", efekata tretmana - nema vraćanja reproduktivne funkcije, postoje indikacije za prolazak IVF programa. Tek nakon toga postoji mogućnost da dobijete kvotu.

Kako dobiti kvotu za IVF od strane MHI-a?

Slobodni ECO program predviđa sprovođenje postupka na račun državnog budžeta, u skladu sa listama čekanja. Komisija ih sastavlja na osnovu teritorijalnih zdravstvenih vlasti. Osnova za uključivanje pacijenta na listu čekanja je izvadak iz zaključka nedavnog pregleda lekara.

Spisak dokumenata za IVF

Da biste postali red za proceduru, morate osigurati paket dokumenata. Prihvatanje prijave i relevantne radove vrše distriktne komisije. Lista dokumenata za IVF o politici CHI-a izgleda ovako:

Analize za IVF

Rezultati laboratorijskih studija su osnova za usmeravanje IVF-a. U fazi konsultacija dobija se potpuna lista anketiranja supružnika. Osnova dijagnostičkih aktivnosti su:

Trajanje analize za IVF za MHI je ograničeno. Žene koje planiraju ovaj postupak treba da uzmu u obzir ovu činjenicu. Dakle, od trenutka prijema rezultata istraživanja do podnošenja podataka Komisiji, ne mora proći više od 6 mjeseci. U suprotnom, moraju se ponoviti određene vrste istraživanja. Dok procenjuju mogućnost IVF-a, doktori procenjuju trenutno stanje ženskog reproduktivnog sistema. Pacijent daje izvadak iz ambulantne kartice, u kojoj se prikazuju rezultati istraživanja ne samo sama, već i partnera.

Indikacije za IVF

Sprovođenje in vitro đubrenja pod državnim programom nije moguće u svim slučajevima. Za ovu proceduru određene su sledeće oznake:

Ponovljeni IVF za OMS je moguć nakon novog podnošenja paketa dokumenata. Pored ovih indikacija postoje i kriteriji selekcije, čije prisustvo je obavezno za dobijanje kvote za IVF:

Do koje starosne dobi IVF za OMS?

Vrijedno je napomenuti da prilikom dodjele kvota liječnici obraćaju pažnju osim stanja zdravlja i starosti potencijalnog pacijenta. Postoje određeni kriterijumi. Prema tome, doba žene za IVF prema CHI ne bi trebalo da bude veća od 39 godina. Trudnoća kod starijih dama povezana je sa mnogim opasnostima - teškim rođenjem, urođenim anomalijama razvoja fetusa. Zbog toga centri ne preduzimaju postupak za žene koje su na početku procesa lečenja pretvorile 39 godina.

Kontraindikacije za IVF

Slobodan IVF za OMS je moguć ako zdravstveno stanje pacijenta ispunjava kriterijume. Čak i sa velikom željom, in vitro đubrenje nije uvek moguće. Kontraindikacije u postupku su:

Procedura za IVF za MHI u fazama

Na ekstrakorporno đubrenje prethodi dug period pripreme. Pacijent mora pratiti sve lekarske lekove kako bi postigao krajnji cilj. Tek nakon završetka obuke, na određeni dan se obavlja IVF procedura, čije su faze sledeće:

  1. Stimulacija jajnika. Ova faza podrazumeva uzimanje hormonalnih lekova koji povećavaju broj istovremeno ovulativnih jaja. Istovremeno, monitoring endometrijuma
  2. Punkcija folikula. U ovoj fazi, kolekcija zrelih germinativnih ćelija vrši se za dalje đubrenje u laboratorijskim uslovima. U ovom slučaju se koristi intravenozna anestezija. Sama manipulacija kontroliše ultrazvuk.
  3. Fertilizacija ćelija i kultivacija embriona. Embryolog vrši đubrenje najboljeg jajeta s spermom, koja ima tačnu strukturu, odgovara svim parametrima.
  4. Prenos embriona u uterinsku šupljinu.
  5. Podrška lutealnoj fazi za uspješnu implantaciju embriona.
  6. Dijagnostičke mere za određivanje početka trudnoće.

Koliko embriona je transplantirano sa IVF-om za OMS?

Prenos embriona tokom IVF-a se odvija u različitim fazama razvoja budućeg fetusa - od zigote do stadijuma blastociste (najčešće reprodukuje embrion direktno u ovoj fazi). Formirana je 5. i 6. dana nakon oplodnje. Da bi se postigao najbolji rezultat, poštujući praksu vodećih centara za planiranje porodice, doktori ubacuju 2-3 embriona istovremeno. Tokom prenosa, u materničku šupljinu ubacuje se poseban kateter kroz cervikalni kanal.

IVF u prirodnom ciklusu prema CHI

Priprema za IVF proceduru je dugačak, složen proces. Istovremeno, nije uvek moguće koristiti sve procedure samog procesa in vitro đubrenje. Tako je stimulacija jajnika nemoguća kod žena koje imaju problema sa jajnicima ili su imale operacije na seksualnim žlezdama u prošlosti. U takvim slučajevima, IVF se izvodi u prirodnom ciklusu. Lekari uzimaju jedno ovulacijsko jaje. U ovom slučaju, lekovi koji se koriste za održavanje endometrijuma.

Glavni princip ovog tipa IVF nije kršenje prirodnog ciklusa. Ovo eliminiše moguće rizike vezane za upotrebu hormonalnih lekova. Međutim, u prirodnom ciklusu postoje i nedostaci IVF-a:

ECO OMS sa donorskim jajima

Procedura IVF ovog tipa se koristi kada žena nema svoje zdrave ćelijske ćelije. U ovom slučaju koristi se donatorsko jaje. U tu svrhu doktori sinhronizuju faze pacijenta i donatorskog ciklusa sa hormonalnim lekovima. Nakon sazrevanja, doktori uzimaju seksualne ćelije od zdrave žene, oplivaju svoje pacijente sa IVF-om.

Da li je bolničko odsustvo od strane IVF-a za OMS?

Mnoge buduće majke zainteresovane su u pitanju da li je predviđen za bolničko lečenje za IVF za CHI. Na kraju postupka, izvod iz zdravstvene ustanove, pacijent dobija sertifikat u 2 primjerka prilikom prolaska IVF-a. Jedna ostaje sa budućom majkom, druga - prebačena u polikliniku u mestu stanovanja. Na osnovu ovog sertifikata izdao je bolničko odsustvo, koje se daje na mjestu rada.

Što se tiče vremena, trajanja postupka takvog dokumenta, može se obezbediti od prvog dana lečenja do isporuke krvi HCG-u (procena rezultata postupka). Zatvorena bolnica sa negativnim testom za hormon ili nakon potvrde početka gestacije. Vrijedno je zapamtiti da možete dobiti sertifikat o nesposobnosti za rad u bilo kojoj fazi IVF programa, izdati ga prema zahtjevu pacijenta.

Koliko pokušaja može IVF biti učinjeno na obaveznom zdravstvenom osiguranju?

Činjenica, koliko puta možete učiniti IVF za OMS, zavisi direktno od zemlje boravka. Na primer, u zapadnim zemljama (Francuskoj, Austriji) dozvoljeno je da se takav postupak izvede do četiri puta. U zemljama kao što su Grčka i Holandija, žene mogu koristiti 3 pokušaja da oslobode dete sa IVF-om besplatno. Što se tiče zemalja ZND, u većini država ne postoji stroga granica za sprovođenje ove procedure - par dostavlja neograničen broj dokumenata za IVF na MHI. U praksi, godinu dana neplodni par može koristiti proceduru ne više od 2 puta.