Dužnosti muža u porodici

Svaka porodica ima svoja pravila i odgovornosti za svakog člana porodice. Neko je odgovoran za red u kući, neko kuva večeru, neko uzima smeće, a neko odlazi u prodavnicu sa listom proizvoda. Naravno, u početnoj fazi stvaranja porodice, sve ovo delo pada na ženu, to je neizbežno i prirodno je.

Dužnosti muškaraca u porodici treba da budu nešto drugačije. Ali to ne znači da muškarci "žive bolje". Pokažite poštovanje, dragi dame.

Za muškarce za poruku

Male odgovornosti u porodici zasnovane su na stvaranju uslova u kojima bi se i žene i djeca osjećali zaštićenim. To ne znači instaliranje sigurnosnih vrata i rešetki na prozore. Porodica u kojoj postoji materijalno bogatstvo, stvaraju se ugodni uslovi za život, harmonija vlada između supružnika i srećne djece koja teče oko kuće - ovo je zaštićena porodica. Slijedi da čovjek treba (ne sviđa mi se riječ "mora"):

Žene, vode računa o ljudima i inspiraciju za njih.