Znaci na Ilyin Dan za novac

Hrišćanstvo, dolazio u Rusiju, našao je tamo pagane. Ljudi su izvodili brojne rituale, žrtvovane za slavu svojih bogova.

Ilja Prorok, kao što je poznato, postao je lik popularnih verovanja koji su došli iz prošlosti. Tako se veruje da on komanduje gromom i munjom, kao i pagansko božanstvo Perun , čiji je festival verovatno nastao početkom avgusta i povezan je u popularnoj svesti hrišćanskim praznikom u čast proroka Ilije.

Na Ilinov dan postoje brojni znaci, uključujući i novac, iako su uglavnom vezani za prirodne pojave.

Na primjer:
  1. Ilja Prorok je provela dva sata vuče. To jest, dan je bio dva sata kraći.
  2. Posle Ilye, komarac ne grize (bilo bi dobro ako ovaj znak i dalje radi!).
  3. Ilya ne može plivati. Postaje hladnije.

Kišno vrijeme na dan Ilje se smatrao novcem, profitom i dobrom žetvom. Štaviše, jača je kiša, što je povoljnije zemljište za obogaćivanje.

Sugestije o tome kako privući novac

Naravno, svi su želeli da budu bogati i traže mogućnosti da to postignu. Na primjer, postoje takvi znaci ne samo na Danu Ilin, nego uopšte: ​​taj novac je čuvan u kući, potrebno je tretirati ih sa poštovanjem, ne bacajte čak ni malo na pod. Očigledno je da u ovom pojmu postoji racionalno zrno. Osoba koja puno radi i koja novac dobije napornim radom neće ih ostaviti, a jedan peni, kao što znate, štedi jedan penni iznos.

Mnogi ljudi vjeruju da novac odlazi ako se slavina zatvori loše. I u svjetlu pojavljivanja vodomjera to nije znak , ali najviše što ni surova realnost.

Kada vidite mladog meseca, morate joj pokazati novčić. Mesec u mnogim vjerovanjima vezan je za novac, sa bogatstvom i luksuzom. U ovom slučaju postoji i eksplicitna povezanost rastu Meseca sa rastom bogatstva.