Oksapampa-Ashaninka-Janesha


Oxapampa-Ashaninka-Janesha u Peruu je rezervat biosfere, okupujući teritorije provincije Pasco i Oxapampa. Rezerva pokriva površinu od oko 1,8 miliona hektara i smatra se jednim od najvećih sličnih rezervi na svetu.

Šta da vidim?

Flora i fauna rezervata impresionira svojom raznolikošću: ovdje postoje i tako retke životinje kao i anski medvjed ili pigmaj jelen pood, a vrsta ptica je neverovatna - više od 1000 vrsta ptica živi u rezervatu.

Trenutno, postoji 10 zajednica Indijaca, od kojih kulturna tradicija preuzima pažljiv stav prema prirodnim resursima. Međutim, uprkos njihovim naporima, svake godine se smanjuju oblasti šuma i biološke raznovrsnosti. Zbog toga je rezerva postala zaštićeno područje, razvijale su se i regionalne vlasti i razne javne organizacije, racionalno korištenje resursa, razvijene su mjere zaštite od lovaca, a veliki akcenat je stavljen na razvoj ekoturizma u ovom regionu Perua .

Kada posetiti i kako doći tamo?

Do rezervata možete doći javnim prevozom - autobusom od Pasco-Oxapampa ili vozom do Cerro-de-Pasco. Rezervacija posluje dnevno od 8-00 do 17-00 časova, ulaznica za odraslu osobu je 5 soli, za dijete - 1,5.