Muškarac i žena - psihologija odnosa

Reakcije predstavnika različitih polova na iste događaje toliko variraju da se primedba o dolasku sa različitih planeta ne čini tako fantastičnim. Dakle, pod odnosom oženjene žene i oženjenog čoveka spremnog da oduzme čitav deo psihologije. Ali mi imamo osnovne razlike u dizajnu nije toliko, pa zašto takve poteškoće?

Psihologija odnosa između muškarca i žene

Veliki broj problema organizuje naš težak radni mozak, ovaj slučaj nije izuzetak. Zbog specifičnosti razvoja čovečanstva (čovek lovi, žena se priprema), naši načini sagledavanja stvarnosti su postali drugačiji. Kao rezultat toga, jak seks je počeo da demonstrira primjernu logiku, a slaba - dostigla stručni nivo u razumijevanju emocija . Zato je psihologija odnosa između muškarca i žene toliko komplikovana. Na primjer, primedba djevojke o kasnom dolasku u kuću, momak se raspršuje riječima o teškom danu. Ona će biti uvređena i zbunjena njegovom bezobraznošću. A stvar je u tome što je devojka htela reći kako je propustila i želi pažnju, a straight-line momak je shvatio samo ono što mu je rečeno "zakasnjavaš danas". Ovaj aspekt psihologije odnosa može biti zanimljiv i za oženjenu ženu i za oženjenog čoveka koji često zaboravljaju na slabosti sopstvene percepcije, iako su trebali znati sve srce. Dakle, nije neuobičajeno za parove koji već imaju iskustva da žive zajedno da nauče da komuniciraju na novo. Naravno, to ne znači da će devojka morati dati samo suve informacije, zaboraviti na slatke besmislice, a čovek ne bi trebao pretvoriti u hiperemotionalni plač. Ali, zbog porodične harmonije, moraju se donijeti neki koncesiji.

Još jedan problem odnosa između muškarca i žene, psihologija vidi u zamućenju granica rodnih uloga. Uvek je lakše da osoba deluje na šablonu, a kada se spriječe, odvija se unutrašnji sukob . Od njega i zdravstveno stanje se pogoršava, a drugi pate. U ovom slučaju, bez temeljnog razgovora sa pola, to ne možete učiniti, i ako ne uspete da rešite kontradikcije na ovom nivou, onda možete zatražiti stručni savet.

Pa, cela lista poteškoća krunci elementarne nepodnošljivosti za rad na odnosima. Često parovi, naročito mladi, misle da ljubav uklanja sve nevolje, a ako nešto ne ide dobro, onda će se privremeno rešiti, ali ako se to ne desi, onda je moguće razdvojiti. Ali istina je da možete pričati o ljubavi samo ako želite da pokušate za vezu.