Međunarodni dan djevojčica

Mnogi od nas ne znaju za postojanje posebnog odmora - Međunarodni dan djevojčica. To je odobrila Generalna skupština UN u decembru 2011. godine. Rezoluciju o proslavi današnjeg dana predložio je kanadski ministar za ženske poslove Ron Ambrose.

Istorija Međunarodnog dana djevojčica

Brakovi u detinjstvu - ovaj problem relevantan je ne samo za zemlje na Bliskom Istoku ili Aziji. U Rusiji, na primjer, u 18. vijeku djevojčice su se mogle udati sa 13 godina, au 19. vijeku ovo je starost povećano na 16 godina. U razvijenoj Italiji djevojčice su postale neveste sa 12 godina. I na udaljenim ostrvima Tihog okeana, djevojčice su čak oženjene po rođenju.

Prema svjetskim statističkim studijama, svaka treća djevojka koja nije stigla do petnaestog rođendana već ulazi u odrasle dobi. Žene u djetinjstvu, djevojčice postaju potpuno zavisne od svojih muževa. Oni ne mogu dobiti odgovarajuće obrazovanje, a njihovo formiranje kao osoba postaje jednostavno nemoguće. To je nizak stepen intelektualnog i intelektualnog razvoja male žene koja joj ne dozvoljava da se odupre nasilju odraslih.

Prinudni rani brak je direktno kršenje ljudskih prava. Ovo ima veoma negativan uticaj na život djevojčice, što joj je lišilo detinjstva. Pored toga, dečiji brakovi, po pravilu, dovode do rane trudnoće, a za to su devojke potpuno nepripremljene fizički ili moralno. Štaviše, rana trudnoća može biti opasna za život male žene. Eksperti Ujedinjenih nacija vjeruju da su devojke koje su prisiljene da se udaju praktično robovi kako u porodici, tako iu seksualnim odnosima.

Na koji datum se obilježava Međunarodni dan djevojčica?

Prema rezoluciji UN, Međunarodni dan djevojaka obilježava se godišnje, počev od 2012. godine, 11. oktobra. Organizatori su hteli da privuku pažnju cele javnosti na probleme vezane za prava djevojčica širom svijeta. Ovo su nejednake mogućnosti za sticanje obrazovanja u poređenju sa predstavnicima muškog pola, nedostatkom medicinske zaštite i adekvatne ishrane, zaštite od nasilja i diskriminacije. Posebno je ozbiljan problem ranog braka i prinude devojke koja se udaje u detinjstvu.

Prva proslava Dana djevojčica u 2012. godini bila je posvećena ranim brakovima djevojčica. U sledećem, 2013, ovaj dan posvećen je problemima obrazovanja djevojčica. Nije tajna da u našem vremenu, baš kao i pre mnogo godina, mnogim devojčicama je lišena prilika za učenje. Postoji mnogo razloga za to: porodične finansijske poteškoće, domaće brige oženjene male žene, nedovoljan kvalitet obrazovanja u nerazvijenim zemljama. Proslava Međunarodnog dana djeteta 2014. održana je pod motom zaustavljanja nasilja nad tinejdžerkama.

Ove godine, u svojoj poruci povodom praznika, da su ciljevi rodne ravnopravnosti za sve devojke, devojke i žene nedavno odobreni. A ako danas svetska zajednica počne da radi za ovaj posao, do 2030. godine, kada sadašnje devojke postanu odrasle, sasvim je moguće postići zadatke postavljene danas.

Kako proslaviti Međunarodni dan djevojčica?

11. oktobra održavaju se razne tematske manifestacije za Međunarodni dan djece u svim zemljama: sastanci, seminari, događaji i foto izložbe koje ističu činjenice o nasilju nad djevojkama, diskriminaciju na osnovu spola i njihovo podsticanje na rani brak. Na ovaj dan distribuiraju se brošure i letci koji pozivaju na poštovanje prava djevojčica širom svijeta.