Autor romana "Ime roze" umro je 85. godine života

Postalo je poznato da je uveče 19. februara umro popularni književnik i književni kritičar Umberto Eko.

Umberto Eco je otišao u najbolji svet svoje kuće u Milanu, okružen najbližima. Poznato je da se Signor Eco proteklih godina oštro borio sa rakom.

Pročitajte takođe

Stvaranje knjige je slično trudnoći

Šta znamo o biografiji talentovanog italijanskog romanopisca? Diplomirao je na Univerzitetu u Torinu, izabrao je filozofiju specijalizacije i srednjovekovnu književnost. Gospodin Eco je radio na mnogim italijanskim univerzitetima, predavao je estetiku i kulturologiju. Pokušao je i u novinarskoj oblasti: sarađivao sa izdanjem L'Espresso i televizijskih kanala.

Umberto Eco je uporedio proces stvaranja romana sa rođenjem čoveka.

Žena pisca bila je kolega Renata Ramž, profesor umetničke kritike.