Ambasada Lihtenštajna u Rusiji

Ambasada Švajcarske zastupa interese ambasade Lihtenštajna.

Ambasada Švajcarske u Moskvi