Svjetski dan djece

Pre više od 60 godina na sastanku Generalne skupštine UN izdata je rezolucija koja je svim državama uputila preporuke za uvođenje Svetskog dječijeg dana. Istovremeno, svaka država bi mogla da odredi oblik proslave i datum Svetskog dječijog dana po svom nahođenju.

Kada je proslavljen Svjetski dan djece?

Univerzalni dan djece zvanično je zvanični dan Univerzalnog dječjeg dneva, Ujedinjene nacije razmatraju datum 20. novembra, jer je tada Deklaracija o pravima djeteta proglašena 1959. godine, a Konvencija o pravima djeteta usvojena je 30 godina kasnije.

U mnogim post-sovjetskim zemljama: Rusiji, Ukrajini, Kazahstanu, Kirgistanu, Jermeniji i Azerbejdžanu, ovaj praznik je poznat kao Međunarodni dan djeteta, a slavi se u ovim zemljama 1. juna.

U Paragvaju je uspostavljanje Svjetskog dana dječjeg djeteta povezano s tragičnim događajima koji su se desili 16. avgusta 1869. godine. U to vrijeme u zemlji je bio Paragvajski rat. I na ovaj dan, do 4.000 dece, koji nisu bili čak ni 15 godina, ustali su da bi branili svoje zemlje od brazilskih i argentinskih agresora. Sva djeca su umrla. U znak sećanja na ove događaje odlučeno je da 16. avgusta proslavi Dječiji dan.

Proslava Svetskog dana dječijeg djeteta treba da doprinese poboljšanju blagostanja svih djece i jačanju rada koje UN sprovodi za svu djecu svijeta. Ova svetska proslava trebalo bi da ojača solidarnost, bratstvo i uzajamno razumevanje dece širom svijeta, kao i saradnju između svih naroda.

Danas je cilj praznika dece čitave planete ukidanje svih problema koji uništavaju blagostanje i mirni život svakog deteta. Svjetski dan djece je pozvan da štiti interese i prava svakog deteta koji živi na našoj zemlji.

Prema tužnim statistikama, oko 11 miliona djece umre svake godine u svijetu koje nisu živele do pet godina, mnoga djeca su fizički i mentalno mentalna. I mnoge od ovih tragedija se mogu izbeći, a bolesti se mogu izlečiti. U mnogim zemljama, takve dječje drame su posledice destruktivnog neznanja, siromaštva , nasilja i diskriminacije.

Ujedinjene nacije, a posebno njen dečiji fond, naporno radi na zaštiti djece, od rođenja do odrasle dobi. Posebna pažnja posvećuje se zdravlju majki koje su u toku. Medicinska kontrola se vrši tokom čitave trudnoće žene, pružene su sve neophodne mere za rukovođenje porodom i postnatalnu negu žene i njene dijete. Zahvaljujući ovim aktivnostima, smrtnost odojčadi u svetu je opala, što je posebno ohrabrujuće.

Jedna od najvažnijih oblasti u dešavanjima Dečjeg fonda Ujedinjenih nacija je da pomogne osobama sa AIDS-om i HIV-om. Takođe se radi na velikom broju aktivnosti kako bi se deca privukla školskom obrazovanju, nije nikakva tajna da mnoga deca ne uživaju sva svoja prava na ravnopravnoj osnovi sa ostalim vršnjacima.

Događaji za Svjetski dan djece

Dječiji praznik je odlična prilika da podrži počinioce ove proslave. Zbog toga se danas u mnogim zemljama održavaju razni humanitarni događaji i događaji posvećeni Svetskom danu djeteta. Jačan primjer ovoga je akcija koju je izvela svjetski poznata kompanija McDonalds. Sva sredstva koja firma pomaže na ovaj dan su donirana u domove za decu, skloništa i dečije bolnice. Takođe dolaze i mnogi poznati umetnici, sportisti, političari i svi ljudi koji nisu ravnodušni prema problemima detinjstva.

U Svjetskom dječijom danu održavaju se razni događaji u gradovima, selima i gradovima: kognitivni kvizovi i programi za djecu, upoznavanje djece sa njihovim pravima, dobrotvorni koncerti, izložbe dječijih crteža itd.