Pregled knjige "Izračunaj budućnost" - Eric Sigel

Aktivnim razvojem tehnologije došla je informativna revolucija koja je otvorila potpuno nove mogućnosti za predviđanje budućnosti. Ogromna količina informacija, za koju se mnogi smatraju dosadašnjim otpadom, predstavlja pravo blago na osnovu čega je formirana nauka o "Analizi predviđanja".

Knjiga "Izračunaj budućnost" ne sadrži složene tehničke formule ili apstraktne naučne algoritme za stvaranje veštačke inteligencije. Svrha ove knjige je da pokaže kako se svet menja s rastom nizova uskladištenih informacija, a autor knjige savršeno se savladava s ovom svrhom. Autor navodi različita područja korištenja prediktivne analitike, od stvaranja algoritma za predviđanje za "trudne kupce" do sistema koji će moći odabrati optimalne lekove za pacijenta.

Informacije u knjizi pomažu nam da otvorimo oči prema novoj industriji, koja će sve više postati deo našeg svakodnevnog života, jer s povećanjem količine podataka - tačnost prognoze samo povećava.

Moguće je da će knjigu biti teško čitati za ljude sa humanističkim načinom razmišljanja, ipak preporučuje se svima koji vole da analiziraju probleme na globalnom nivou, a takođe su zainteresovani za sisteme mašinskih učenja i razvoj veštačke inteligencije.