Kako to znači ime Amina?

Ime Amina je arapski i u prevodu znači "sigurno", "čuvar".

Njihove karakteristike su brige i pouzdanost, one su dobro čitane i inteligentne.

Poreklo imena Amin:

Ime je došlo sa arapskog jezika. Ovo ime je često dato mlađim ćerkama u porodici.

Karakteristike i tumačenje imena Amin:

Od detinjstva, oni su ljubazni i prijateljski, odlikuje se njihovim velikim poverenjem, umetnički, fleksibilni i talentovani. Sa roditeljima su poslušni i brižljivi, snažna ljubav prema njima je očuvana tokom života. Ponekad Aminama karakteriše teatralnost i kapricitet među svojim vršnjacima, omamljenost u igricama, ali u školi su tihi i koncentrirani. Ovo je u potpunosti književna djeca, počinju da sastavljaju ideje o okolnom svijetu od onog što čitaju, u svojim pretpostavkama, razlikuju se u jasnosti i jasnosti presuda. Oni su skladni i privučeni u prirodu.

Amina je veoma odgovorna, fizički nesposobna da odustane od nezavršenog posla. Vlasti se uvek mogu osloniti na to, kao administrator, racionalno i pažljivo. Uvek uzima u obzir karakteristike nekog drugog karaktera. Njena intuicija je slabo razvijena, u rastu karijere Amina mora da se oslanja isključivo na njene prirodne mentalne sposobnosti i marljivost. Dostignuća im se ne daju lako, ali Amini nikada ne odustaju od svojih pozicija. Profili koje oni preferiraju su sjajni i zanimljivi, koji zahtevaju kreativnost i kreativnost. Neko drugo iskustvo je vrlo rijetko za njih, Aminam mora sam da shvati sve.

U svojoj mladosti često pate od osjetljivosti i povjerenja. Beskrupulozni ljudi često koriste svoju naivnost i nezainteresovanost, ali Amini su blagi i ne krivični. Neugodni ljudi pokušavaju da se prećutno izbegavaju. Oni su društveni i lako se prilagođavaju društvu, bez gubitka njihove individualnosti. Oni cene i poštuju ustaljene moralne standarde, ali ih posmatraju iz pristojnosti, a ne od fanatizma. Aminova pristojnost ih čini lojalnim i vernim prijateljima, ali kako bi osvojila svoju iskrenu naklonost, mora se moralna, intelektualna i inteligentna osoba.

Amini su jednostavni, nesretni u ljubavi, zaključani u sebi, potpuno posvećeni radu. Uvek je teško da naprave ponovljene odnose.

Oni su potpuno otkriveni i procvjetani samo u romantičnom odnosu. Njihova glavna želja u ovoj oblasti je pronalaženje dostojanog čoveka i stvaranje porodice. Za Aminu, koja je preterano zainteresovana za rast karijere, teško je brzo prebaciti na porodicu i harmonično kombinovati lični život i rad, ona se retko može izgubiti i mumpira zbog sumnje u tačnost njenog postupanja. Sa strane partnera, razumevanje i prepoznavanje su joj važne, ona je često podložna ljubiteljskim sumnjama i stoga posebno ceni persistenciju i vernost kod muškaraca. Može da oprosti preljuba ako veruješ u iskreno pokajanje supružnika.

Zanimljive činjenice o imenu Amin:

Rođeni u toploj sezoni, Amini su sretniji od svojih "zimskih" imena, imaju sretan lični život i snažnu porodicu. Amini, rođeni u hladnom i hladnom vremenu, snažni su u duhu, tvrdoglavi i nepopustljivi.

Muškarci sa imenima Grigory, Eugene, Yaroslav i Leo su pogodni za odnose sa Aminom, problemi mogu nastati u braku sa Janom i Victorom.

Aminovo ime na različitim jezicima:

Obrasci i varijante imena Amina :

Amina - ime boje : roze

Amina cvet : iris

Kamen Amine : smaragd

Nicky za ime Amina : Mina, Iris, Toffee, Ama, Mini, Min