Jednofazni brojilo

Jednofazni merač je specijalni uređaj, instaliran kako bi se računalo za električnu energiju u dvožičnoj mreži sa izmeničnom strujom, gdje je standardni napon 220 V.

Tipovi monofaznih brojila

Uređaji su podeljeni na:

Povezivanje monofaznog merača

Prije priključivanja monofaznog merača potrebno je da se upoznate sa krugom koji je sadržan u uputstvima za upotrebu, kao i na zadnjoj strani poklopca terminala.

Terminal blok sadrži 4 kontakata, i to:

Pre nego što je proces isključen, prebacite ili uključite. U slučaju da ulazni kabl stigne na merač, odspojite liniju. Žice su povezane sa kontaktima monofaznog merača u gornjoj sekvenci.

Jednofazni ili trofazni brojilo za stan

Trofazni mjerač se razlikuje po tome što je ugrađen u tri ili četiri žice sa izmeničnom strujom, standardni napon je 380 V.

Jednofazni i trofazni mjerači imaju različite primjene:

Trofazni brojilo može se povezati na jednofaznu mrežu. Ako uzmete u obzir pitanje čijeg broja je bolje povezati stan - jednofazni ili trofazni, preporučujemo vam da prvo izbrišete svoj izbor. Trofazni uređaj je mnogo snažniji i zahteva više struje distribucije. Pored toga, ima veći napon i stoga je mnogo opasniji u slučaju kratkog spoja.

Tako ćete moći da izaberete potrebni tip monofaznog merača za svoj stan.