Da li mogu da pozajmim novac na Pure Četvrtak?

Za običnog čoveka koji se ne pridržava previše hramovima hrišćanstva i nije upoznat sa mnogim detaljima ove religije, Pure Thursday je više povezan sa opštim procedurama čišćenja i kupanja. Ali zapravo je taj datum posvećen poslednjoj večeri, gde je, kada je saznao o budućoj izdaji, Isus se pozdravio sa svojim sledbenicima.

Ovaj dan daje priliku da se otarasite svojih grehova i znatno poboljšate kvalitet svog života. Za to je neophodno samo pratiti Uskršnje znakove i rituale.

Živimo u moći tržišne ekonomije i, naravno, mnogi ljudi nisu u dovoljnoj mjeri. Pitanje se prirodno pojavljuje da li je moguće da pozajmljujemo novac na Pure Četvrtak i da li će to biti greh i uzrok budućih nesreća. Možete da pozajmite novac na čist četvrtak. Na ovom računu ne postoje zabrane, pa ako postoji potreba, sigurno možete pozajmiti ili pozajmiti novac od prijatelja.

Uspon za povećanje prosperiteta

Da pozajmljujem novac u čistom U četvrtak je, naravno, dozvoljeno, ali bolje je pribjegavati ritualima koji će samu sebi nestati potreba za pozajmljenim novcem.

Postoji drevno uvjerenje da ako tog dana brojate svoj trošak tri puta koji su direktno u vašoj kući, onda će tokom cijele godine svi finansijski problemi ove kuće zaobići. Postoji jedan nijans koji se mora uzeti u obzir, nijedan od članova domaćinstva ne bi trebao da vidi ovaj proces, inače od svega toga nema smisla. Ako nema dovoljno novca u porodici, onda ne bi trebalo da brinete o tome - sama činjenica o prikupljanju novca je važna.