Crkva Svetih Petra i Pavla (Ostend)


Crkva Svetih Petra i Pavla (Sint-Petrus-en-Pauluskerk) je glavna neogotska crkva u Ostendu . Istorija ovog znamenja započela je vatrom 1896. godine, koja je uništila zgradu na kojoj je hram podignut. Sve što je preostalo iz prethodne strukture je opeka kula, koja se zove Peperbus.

Šta da vidim?

Inicijativa za postavljanje kamena nove crkve pripada kralju Leopoldu II. Tako je želeo da ga izgradi, da je u glasinama Ostenda rasprostrano, navodno, vatra koja se dogodila bila je njegov posao. Dakle, 1899. godine započela je izgradnja budućih znamenitosti Zapadne Flandrije. Arhitekta je Louis de la Sensery (Louis de la Censerie). A 1905. godine gradjani iz gradskog grada Ostende mogu se diviti novoj crkvi, čiji su pokrovitelji bili Sv. Petar i Pavle. Istina, upaljeno je samo tri godine kasnije, 31. avgusta 1908. godine, biskupa Brugesa Biskupa Waffelaerta.

Interesantan je podatak da zapadni deo crkve zapravo ide na istok. Objašnjenje je sledeće: crkva "gleda" u luku Ostende, tako da upoznaje putnike. Istočni deo je ukrašen sa tri portala: slike Petra, Pavla i Gospe su izrezljale vajar Žan-Baptiste van Vint.

Kako doći tamo?

Da dođete do crkve, koristite javni prevoz . Uzmite autobus broj 1 ili 81 do stanice Oostende Sint-Petrus Paulusplein.