Ambasada Kenije u Belorusiji

Ambasada Kenije u Rusiji zastupa interese Ukrajine, Belorusije i Kazahstana.

Ambasada Kenije u Rusiji.