Kompatibilnost sa Venerom

O tome da li su ljudi pogodni jedni za druge, možete naučiti ne samo putem kompatibilnosti na znaku zodijaka, već i na planeti. Venera je druga planeta u solarnom sistemu i često se smatra dvostrukom Zemljom, pošto su mnogi parametri ovih planeta slični.

Kompatibilnost sa Venerom

Venera i Neptun . Odnosi u takvom savezu zasnivaju se na nekoj vrsti magnetne privlačnosti. Takvi ljudi će se savršeno razumjeti. Neptun pomaže Veneri da se pravilno izrazi.

Venera i Mesec . Ovo sindikat se smatra jednim od najuspešnijih. Između takvih ljudi gotovo je savršeno međusobno razumevanje i savršeno se dopunjuju. Kompatibilnost Meseca i Venera zasnovana je na ogromnoj emocionalnoj povezanosti. Ova kombinacija je idealna ne samo u ličnim, već iu poslovnim i finansijskim sferama. U takvoj savezi biće uzajamno razumevanje, mir i harmonija.

Venera i Sunce. U srcu ovih odnosa je romansa i fizička privlačnost. Zato je seksualna kompatibilnost Sunca i Venera gotovo savršena. Ljudi u takvom savezu pokušavaju stvoriti snažnu porodicu. Oba partnera uživaju jedni druge, a što je najvažnije - zajedno vide svoju budućnost. Ipak takvi ljudi mogu izgraditi odlične odnose u poslovnoj sferi. Sunce i Venera se međusobno dopunjuju, pomažući da se izraze.

Venera i Jupiter . Odnosi između tih ljudi se zasnivaju na zajedničkim interesima, kao i na intelektualnim i psihološkim aspektima. Oni su odličan podsticaj za razvoj drugog, a pre svega se odnosi na socijalnu sferu. Sindikat je harmoničan za stvaranje porodice, odnos u kojem neće biti lišen romantizma.

Venere i Urana . Kompatibilnost u horoskopu za Veneru u takvom savezu zasnovana je na nekom vrstom magnetizma, ali to ne osigurava njihovo trajanje. Često se brzo završava spontano stvorena strast. Ovakva sindikat je nepoželjna za preduzeća koja se odnose na finansije.

Venera i Saturn . Uzajamni interes omogućava izgradnju dobrih poslovnih i finansijskih odnosa. Što se tiče kompatibilnosti ljubavi prema Veneri i Saturnu, ona je mala. Po želji, takvi ljudi mogu izgraditi jako prijateljstvo.

Venera i Plutona . Između takvih ljudi javlja se privlačnost na fizičkom nivou. Takav alijans ima dobru perspektivu u finansijskim i poslovnim sferama. Venera pomaže Plutonu da postane senzualnija.

Venera i Merkur . Ovaj tandem omogućava ljudima da nauku kako da se izraze. Kompatibilnost Merkur i Venera zasnovana je na seksualnoj privlačnosti. Strast pomaže u uklanjanju uglova i rešavanju nastalih problema u odnosu .