Karmička veza između ljudi - znakovi

Prolazimo duž životnog puta, dolazimo u kontakt sa ogromnim brojem ljudi. Neki odnosi nam pružaju zadovoljstvo, dok drugi mogu nositi frustracije i stalne probleme. Prva i druga vrsta odnosa su nam jednako potrebna. Problematične veze, mada one ne nose radost u sebi, već podučavaju novo razumijevanje života i poboljšavaju karakter .

Karmička veza između ljudi podrazumijeva teške i često problematične odnose koji su neophodni za ispunjavanje karmičnih zadataka. Neprijateljstvo, nezadovoljstvo, ljutnja, zavist, koji se manifestuje u prošlom životu, dovesti će do sastanaka sa osobom koja će ih razumjeti te bolne tačke i izaći na kraj. Jedini izlaz iz karmičkih veza između ljudi je dostojanstveno rešiti prošlost konflikta.

Kako naučiti karmičku komunikaciju?

Znaci karmičke veze između ljudi su toliko jasni da se mogu videti čak i spolja. Takvi znaci uključuju:

  1. Moćni obostrani interes proizlazi skoro od prvog vida.
  2. Partneri odmah uspostavljaju blisku vezu. Izgleda da je privlačna atrakcija jača od sebe.
  3. Možda postoji osećaj da je nekada ova osoba već srela na putu.
  4. U takvim odnosima osoba se može ponašati neobično i čak neadekvatno. A osoba ne može uvek da objasni svoje motive i radnje.
  5. Karmični partner može izazvati emocionalne manifestacije i osećanja koja su iznenađujuća i zastrašujuća.
  6. Od karmičkih odnosa je teško odlaziti, ako ne i kroz njih do kraja. Slika osobe može se konstantno goniti, gurajući se za povratak.
  7. Znak karmičke veze može biti negativna priroda odnosa. Partneri ne mogu da žive jedni bez drugih, ali ne mogu naći ni jedan zajednički jezik.

Karmička komunikacija može da izgleda ljudima kao prokletstvo. Međutim, tačnije je da se to shvati kao pritisak na promjenu: razrađivanje problema i postizanje novog nivoa odnosa.