Ambasada Singapura u Ukrajini

Republika Singapur je delegirala nadležnost za izdavanje Singapurskih viza kompanijama u Ukrajini:

Kijev

Odesa